Contouren higgsdeeltje worden zichtbaar

De jongste resultaten van precisiemetingen aan het higgsdeeltje maken de eerste contouren zichtbaar van dit in 2012 ontdekte deeltje, aldus onderzoekers van de ATLAS-detector.

Trefwoorden: #B-mesonen, #b-quarks, #deeltjesfysica, #Hannah Arnold, #higgsdeeltje, #Nederland, #Nikhef, #precisiemetingen, #Standaardmodel, #subatomaire fysica, #symmetrie, #top-quarks, #Tristan du Pree, #verval, #Z-deeltjes

Lees verder

research

( Foto: Atlas Experiment )

ENGINEERINGNET.BE - Postdoc Hannah Arnold werkt in het kader van het programma ‘Higgs van Z tot A’ van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica in Nederland (Nikhef) speciaal aan studies van higgsdeeltjes die vervallen naar zogeheten b-quarks.

Dat proces hielp ze de afgelopen jaren ontdekken. Het higgs-team van Nikhef-staffysicus uit de ATLAS-groep Tristan du Pree ontwikkelde in dit programma de laatste jaren methodes om onder meer via dat verval meer eigenschappen van het higgsdeeltje in beeld te krijgen.

Het higgsdeeltje is in 2012 ontdekt, maar de eigenschappen ervan zijn nog niet goed bestudeerd. Zo is nog steeds een vraag of het deeltje een simpele symmetrie heeft of een gecompliceerdere, en ook hoe het zich verhoudt tot deeltjes zoals quarks.

Een van de nu gepresenteerde resultaten heeft betrekking op werk van derdejaars Nikhef-promovendus Brian Moser, die het verval van de higgs naar B-mesonen bij zeer hoge energie bestudeert.

Zijn nieuwe techniek wordt gebruikt om dit verval uit de stortvloed van deeltjessignalen uit de detector op te vissen. Tot nog toe leek alleen voor lage energie een reconstructie van higgsdeeltjes mogelijk.

In haar presentatie in het CERN LHC-symposium heeft Arnold het ook over andere vormen van higgsverval, onder meer naar twee Z-deeltjes en naar twee top-quarks, die vooral door andere ATLAS-groepen worden bestudeerd.

Het higgsdeeltje is een aanvulling op het zogeheten Standaardmodel van de deeltjesfysica. Het deeltje hoort bij een universeel veld, dat volgens de theorie van Peter Higgs en anderen uit de jaren ’70 alle elementaire deeltjes dicteert welke massa ze hebben.

Hannah Arnold is sinds dit jaar zogeheten convenor voor de zogenoemde Higgs-to-bb studies, waarbij ze het werk aan dat specifieke effect voor heel ATLAS coördineert.

Du Pree: ‘Voor Hannah zelf is dat mooi, want door de coronasituatie zijn er momenteel geen wetenschappelijke conferenties om je als jonge fysicus te profileren. Een nieuw deeltje ontdekken is natuurlijk het summum voor ons, maar dit is ook al een hele trofee.’


Video: