Oprichting onderzoeksfaciliteit om micro-organismen beter te benutten

Wageningen University & Research en TU Delft onderzoeken hoe micro-organismen voor een veelvoud aan maatschappelijke toepassingen zijn in te zetten, met een budget van 25 miljoen euro.

Trefwoorden: #afval, #bioreactor, #biotechnologie, #cloud, #data, #energie, #grondstof, #herwinnen, #micro-organisme, #microbiologie, #onderzoek, #TU Delft, #UNLOCK, #verontreiniging, #Wageningen, #waterzuivering, #WUR

Lees verder

research

( Foto: Pixnio )

ENGINEERINGNET.BE - Micro-organismen zijn essentieel voor het zuiveren van verontreinigd water en milieu, het bevorderen van plantengroei en voor de bereiding van voedsel, zoals kaas of bier via fermentatie.

Duurzame biotechnologische industriële processen gebruiken echter een beperkt aantal geïsoleerde micro-organismen: minder dan 1% van het microbiële potentieel wordt nog maar benut.

Daarnaast richt onderzoek naar micro-organismen zich vaak op één specifiek organisme, terwijl micro-organismen in de natuur altijd in ecosystemen met verschillende soorten opereren.

Daarom hebben de Wageningse universiteit en TU Delft gezamenlijk de nieuwe onderzoekfaciliteit UNLOCK opgezet om voor het eerst op grote schaal microbiële mengculturen te bestuderen.

Het gaat hierbij om vergaande integratie van de verschillende deelgebieden van het microbiologisch onderzoek, wat belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken mogelijk moet maken.

Het onderzoek wordt opgedeeld in vier complementaire platforms:

  • Het Biodiscovery platform (WUR-Microbiologie) maakt het gebruikers mogelijk om nieuwe micro-organismen te ontdekken en in handen te krijgen. Ook is er een Processing unit waar biologische monsters volledig geautomatiseerd zijn te ontsluiten voor bio-moleculaire analyses.
  • In het Modular bioreactor platform (WUR-Milieutechnologie) wordt onderzoek naar duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken gefaciliteerd, zoals afbraak van (micro)verontreinigingen, duurzaam opwekken van energie en het herwinnen van grondstoffen uit complexe afvalstromen.
  • Met het Parallel Bioreactor platform (TUD-Biotechnologie) kunnen gebruikers tientallen experimenten gelijktijdig onder verschillende condities in bioreactoren uitvoeren.
  • Het FAIR data platform (WUR-Systeembiologie) zorgt voor opslag, verwerking en interpretatie van de grote hoeveelheid data uit de experimentele systemen in een cloud-gebaseerde infrastructuur die volgens FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principes is opgezet.

De financiering van dit platform is onder meer afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).