Van lignine bijproducten tot duurzame betonplastificeermiddelen

Een Europees consortium, met onder meer VITO, ontwikkelde een kostenefficiënt alkali-oxidatieproces om technische en bioraffinage-lignines om te zetten in diverse dispergeermiddelen.

Trefwoorden: #alkali-oxidatieproces, #Andritz, #betonweekmaker, #bioraffinaderijen, #chemische industrie, #Dow, #EU, #Fortum, #Horizon 2020, #lignine, #LigniOx, #membraanfiltratie, #Vertech Group, #VITO, #VTT, #zuurstof

Lees verder

Techniek

( Foto: screen Vimeo - VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Grote hoeveelheden onderbenutte lignine-zijstromen uit chemische pulpprocessen en bioraffinaderijen zijn een waardevolle grondstof voor duurzame biomaterialen.

In het kader van het LigniOx-project worden duurzame betonplastificeermiddelen ontwikkeld uit de industriële lignine zijstromen van bioraffinaderijen.

Er is hiertoe een alkali-oxidatieproces ontwikkeld dat gebruik maakt van moleculaire zuurstof als milieuvriendelijk en goedkoop oxidatiemiddel. Zure groepen zetten het ligninepolymeer om in een wateroplosbaar polyelektrolyt.

Recente studies toonden aan dat LigniOx-lignines een groot potentieel hebben. Zij concurreren probleemloos met lignosulfonaten en met commerciële synthetische superplastificeermiddelen.

De valorisatie van lignine nevenstromen verbetert de kosten- en grondstoffenefficiëntie van lignocellulose-bioraffinaderijen en het creëert goedkope, duurzame grondstoffen voor de chemische industrie.

De LigniOx-technologie is ook door de chemische industrie als een op zichzelf staande eenheid te exploiteren.

De komende maanden wordt het oxidatieproces en de toepassing van LigniOx plastificeermiddelen onder bedrijfsomstandigheden gedemonstreerd.

Dit voor de verdere commercialisering van de LigniOx-oxidatietechnologie en de geproduceerde LigniOx-betonweekmakers.

De omzetting van bijproducten van lignine in hoogwaardige materialen vereist stroomafwaarts kosteneffectieve scheidings- en zuiveringsprocessen.

De Vlaamse kennisorganisatie VITO bestudeert cross-flow membraanfiltratie voor de nabehandeling van LigniOx-productmengsels, gericht op concentratie van geoxideerde lignine, verbeterde weekmakersprestaties en chemische terugwinning van proceschemicaliën.

Membraanprocessen kennen een lage energiebehoefte, milde werkingscondities en een gematigde kosten-prestatieverhouding. Ook is er het voordeel van schaalbaarheid en flexibiliteit in het ontwerp van de apparatuur.

Het LigniOx-project wordt gecoördineerd door het Finse researchcentrum VTT en ontvangt subsidie vanuit het Horizon 2020-programma van de EU. Projectpartners zijn Andritz, Fortum, Metsä Fibre, St1, CIMV, Vertech Group, Dow en VITO.


Video: