Microplastics hopen zich op in zee

Tegen 2100 kan 69% van het wateroppervlak van de Middellandse Zee en 54% van het oppervlak van de Gele Zee vervuild zijn met microplastics, aldus een studie van onder meer VLIZ en UGent.

Trefwoorden: #Gele Zee, #microplastic, #Middellandse Zee, #milieurisico, #organismen, #plastic, #toxisch, #UGent, #universiteit van Göteborg, #UUtrecht, #Vlaams Instituut voor de Zee, #VLIZ, #WUR, #zeewater

Lees verder

research

( Foto: paologalasso - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In 2010 ondervond 0,17% van het wereldwijde oceaanoppervlak een negatieve impact van microplastics op het mariene ecosysteem. Deze plasticdeeltjes zijn 5 millimeter of kleiner.

In een worst-case scenario van de nieuwe studie - uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor de Zee en de universiteiten van Wageningen, Gent, Göteborg en Utrecht - neemt dit tegen 2100 toe tot 1,62% van het oceaanoppervlak, een oppervlakte zo groot als tienmaal Frankrijk.

Met name de Middellandse Zee en de Gele Zee, twee ingesloten zeeën die te kampen hebben met een hoge menselijke druk, zijn sterk bedreigd.

De studie beoordeelt het risico van drijvende microplastics voor mariene ecosystemen wereldwijd. De onderzoekers vergeleken gemeten concentraties van microplastics in zee (tot een diepte van 5 meter) met de beschikbare gegevens over de toxische effecten van microplastics op levende organismen.

De studie toont aan dat bepaalde delen van de oceaan maar met name de Middellandse Zee en de Gele Zee (nabij China) momenteel al de hoogste concentraties microplastics in de oppervlaktelaag van de oceaan (tot 5 meter diepte) herbergen.

Het meest oostelijke deel van de Middellandse Zee bevat tot naar schatting 40 microplastics per liter zeewater, terwijl de Gele Zee momenteel in het ernstigste geval maar liefst 50 microplastics per liter telt. De kritische drempel ligt op 8 microplastics per liter zeewater.

Als de wereldwijde plasticproductie aan het huidige tempo blijft toenemen, verwachten de wetenschappers dat die tegen 2100 zal vervierdubbelen tot 1800 megaton.

De onderzoekers voorspellen dat tegen 2100 in het ergste geval 69% van het wateroppervlak van de Middellandse Zee en 54% van het wateroppervlak van de Gele Zee ongunstige condities voor zeeleven zullen vertonen als gevolg van de vervuiling met microplastics.

Bijkomende studies naar de interactie tussen de blootstelling van organismen aan microplastics en andere stressoren in het mariene systeem zijn dringend nodig. Op die manier kunnen beleidsmakers gerichte maatregelen treffen om de meest prangende milieurisico’s te bestrijden.