Vlaamse overheid zet in op verbetering cybersecurity bij kmo’s

De wereldwijde economie digitaliseert razendsnel en cyber­criminaliteit stijgt exponentieel, met iden­titeits­diefstal,?ransomware?en economische spionage. Niet elke kmo is zich hiervan bewust.

Trefwoorden: #?ransomware, #cybercriminaliteit, #cybersecurity, #data-uitwisseling, #Departement EWI, #economische spionage, #identiteitsdiefstal, #IoT, #kmo, #opleidingsprogramma, #software, #Vlaamse overheid, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: nikauforest - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Cyberdreigingen en -beveiliging evolueren constant. Om klaar te zijn voor de cyberdreigingen van morgen ondersteunt de Vlaamse overheid, via het Departement EWI, het Vlaams Onderzoeksprogramma Cybersecurity met jaarlijks zo’n 8 miljoen euro.

Dit top strategisch basisonderzoek moet Vlaanderen de cutting edge geven als het aankomt op versleuteling van digitale gegevens en kritieke infrastructuur.

Om de implementatie bij bedrijven en het kennisniveau voor cybersecurity te verhogen, maakt de Vlaamse Regering ook 5 miljoen euro extra vrij om enerzijds kmo’s individueel te begeleiden en anderzijds een opleidings- en sensibiliseringsprogramma op te zetten.

Kmo’s die voor hun bedrijfsprocessen sterk afhankelijk zijn van data-uitwisseling, software of verbonden IoT-systemen, kunnen nu een individueel begeleidingstraject aanvragen.

Het gaat hierbij om diepgaande trajecten?die bestaan?uit?een grondige (technische) analyse en de opmaak van een cybersecurity actieplan.?De trajecten voorzien?ook ruimte voor begeleiding op maat bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen.

VLAIO heeft voor het begeleiden van deze trajecten nu 9 dienstverleners geselecteerd. Dit laat elk bedrijf toe de dienstverlener te kiezen die het best aansluit bij zijn profiel.

Elk traject heeft een omvang tussen de 25.000 euro en 50.000 euro, waarbij VLAIO 45% van de kost voor zijn rekening neemt. De Vlaamse Regering trekt hier 4 miljoen euro voor uit.

Met het toenemen van cyberdreigingen neemt ook de nood aan kennis toe van werknemers en onderzoekers die organisaties hiertegen kunnen bewapenen. Veel van die kennis zit bij hogere onderwijsinstellingen en het is niet voor elke werknemer of onderzoeker mogelijk om een volledige opleiding cybersecurity te volgen.

Om alsnog deze specialistenkennis over te dragen, zet het Departement EWI in op het verhogen van het opleidings- en sensibiliseringsaanbod, met een budget van ongeveer 1.125.000 euro.

Concreet wordt op basis van een noden en gap-analyse, en in samenwerking met Vlaamse kennisinstellingen, een nieuw Cybersecurity Opleidingsprogramma uitgewerkt.

Binnen dit kader worden nieuwe opleidingen op een zo maximaal digitale manier georganiseerd. Om dit programma kracht bij te zetten, wordt ook aan een gezamenlijke Vlaams Cybersecurity Blauwdruk gewerkt: een cursus voor en door Vlaamse stakeholders die als basis zal dienen voor het cybersecuritybeleid in Vlaanderen.

Tenslotte maakt het nieuwe Cybersecurity Kompas de nieuwste ontwikkelingen in deze wetenschap aan een breed publiek van burgers, bedrijven en bedrijven kenbaar. De eerste nieuwe opleidingen worden midden 2021 verwacht.