Groeiende 3D printsector zorgt voor jobcreatie

Flam3D, de Vlaams-Nederlandse associatie van bedrijven en organisaties actief in 3D-printing, heeft een rapport klaar over het wel en wee van de sector, op basis van een enquête vorig jaar.

Trefwoorden: #3D printing, #Flam3D, #jobcreatie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Flam3D )

ENGINEERINGNET.BE - Naar aanleiding van de steeds luidere roep om een beter beeld van de 3D-printwereld in de Benelux stelde Flam3D een enquête samen, die met de steun van 16 bevriende organisaties verspreid werd.

De resultaten bevestigen enerzijds dat de internationale trends in 3D-printing (een sector die al decennia 20 tot 30% jaarlijkse groeit optekent) ook in de Lage Landen van toepassing zijn.

Zelfs in tijden van COVID-19. Absoluut onderscheidend voor een productietechnologie, is dat 59% van de respondenten aangeeft dat hun 3D-printactiviteiten met tenminste 15% zullen groeien in de komende jaren. 4 op 10 van hen acht zelfs een groei van 30% of meer realistisch. Daarbij blijkt ook dat er werk zal zijn voor alle verschillende actoren in dit ecosysteem: er is vraag naar zowel hardware en software als naar expertise, advies, en opleidingen.

Die verwachte groei wordt ondersteund door cijfers met betrekking tot de verwachte vraag: algemeen gesproken blijkt dat bedrijven ongeveer 20% van hun totale investeringsbudget willen besteden aan de technologie. Dat sluit ook aan bij de vaststelling dat de technologie meer en meer wordt toegepast voor seriematige productie, en relatief minder voor (bijvoorbeeld) prototyping.

Een vijfde van de respondenten die nog geen werknemers in 3D-printing tewerkstelt, zou dat in de komende jaren wel doen. Tegelijkertijd voorzien ook de niet-nieuwkomers om meer personeel tewerk te stellen specifiek op 3D-printing. Dat vertaalt zich heel concreet naar 250 extra jobs bij een kleine steekproef van 108 bedrijven.

Flam3D hoedt zich voor al te eenvoudige extrapolaties van dit cijfer, maar volgens de organisatie kan toch gesteld worden dat er binnen minder dan 5 jaar duizenden extra jobs gecreëerd worden in en door de sector.

Het identificeren van valabele business cases blijft de grootste uitdaging voor de verdere groei van de sector. Het opbouwen van interne expertise en knowhow, bij de potentiële gebruikers, is daarvoor noodzakelijk.


Het volledige rapport kan hier gedownload worden