Gegarandeerde bedrijfscontinuïteit dankzij Remmert Remote Service

Remmert, expert in intralogistieke oplossingen, legt meer focus op hun ‘Remote Service’-diensten, die het bedrijf in staat stelt om systeemproblemen op te lossen vanop een veilige afstand.

Trefwoorden: #intralogistiek, #Remmert, #remote service

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Remmert )

ENGINEERINGNET.BE - Zo probeert Remmert in te spelen op de anderhalve meter-samenleving, en de uitdagingen waar de metaalverwerkende industrie mee te maken krijgen met deze nieuwe realiteit.

Of de effecten van corona blijvend zijn, is nog maar de vraag. Bestaande processen worden misschien voor altijd aangepast. Zo wordt social distancing in een fabriek meer een regel dan een uitzondering: iets waar Remmert bij kan helpen dankzij Remote Service, waar het Duitse bedrijf al meer dan twintig jaar ervaring in heeft.

Succesgraad van 85% 
De basis van de service is de klok rond ondersteuning voor klanten wereldwijd. Wanneer klanten geconfronteerd worden met een probleem, kunnen ze meteen contact leggen met een van de beschikbare technici van Remmert, die doelgericht verantwoordelijk zijn voor een goede Remote Service. Deze technici kunnen met het systeem verbinden en vanop afstand het probleem oplossen. De fysieke aanwezigheid van een technicus is dus niet vereist en problemen zijn zo snel weer van de baan.

Uit jarenlange ervaring en verschillende studies blijkt dat meer dan 90% van de gerapporteerde problemen kunnen opgelost worden via Remote Services. In slechts 10% van de gevallen is directe interactie on-site nodig. Meestal gaat dit om het herstellen of vervangen van een onderdeel dat enkel door Remmert uitgevoerd kan worden.

Elimineren uitvaltijd productieproces
Remmert Remote Service heeft zijn effectiviteit eerder al bewezen. Door snelle interventies wordt de zogenaamde downtime van een fabriek snel opgevangen en valt de productie dus amper of niet stil, wat gunstig is voor de fabrikant.

Een sleutelfactor hierbij is de kennis die Remmert de afgelopen decennia heeft opgebouwd in machine- en installatiebouw. Remote Service-technici hebben een volledig overzicht van de toestand van de systemen, en kunnen voor elke installatie uitgebreide analyses formuleren. Daardoor kunnen ze proactief maatregelen nemen of onderhoud aanraden, en zo problemen voorkomen.

"We gebruiken deze periode efficiënt om onze diensten en producten nog verder te verbeteren", vertelt Robert Klameth, Team Manager Hotline-Service/After-Sales van Remmert. "In principe kan worden aangenomen dat de mate van automatisering en daarmee het belang van remote services wereldwijd blijft toenemen. Tegelijkertijd is het persoonlijk contact met experts en opgeleid personeel en de consequente optimalisatie van de software van groot belang. Met onze Remote Service leggen we hier al de strategische en operationele basis voor."

Brede expertise in arbeidsveiligheid
Vanuit een breder standpunt probeert Remmert het werk steeds zo min mogelijk te belemmeren bij het implementeren van veiligiheidsmaatregelen. De afstandsmaatregelen worden enorm vergemakkelijkt door de Remote Service die Remmert aanbiedt. Maar ook voor andere, veelvoorkomende situaties heeft Remmert gestandaardiseerde veiligheidsconcepten ontwikkeld, zoals:

Toegangsbescherming en veiligheidsafstand, die afgestemd zijn met de verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid. Risicoanalyses voor specifieke installatiecomponenten, die dankzij hun modulaire karakter op elk concreet project kunnen worden toegepast. Veiligheidsinstructies die worden toegepast bij het opleiden van arbeiders en ter beschikking worden gesteld van klanten voor het opleiden van hun eigen personeel.

Dankzij deze veiligheidsmaatregelen wordt de kans op arbeidsongevallen of -ongeschiktheid enorm verminderd.


Voor meer informatie, contacteer: www.remmert.de
Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.