Montea ontwikkelt multimodale stadslogistiek in de Brusselse haven

De Haven van Brussel gunt Montea hiervoor een grondconcessie-overeenkomst voor een vaste periode van 30 jaar, verlengbaar met periodes van 10 jaar, voor een terrein van ca 35.000 m².

Trefwoorden: #Brussel, #grondconcessie, #haven, #last mile, #Montea, #multimodaal, #stadslogistiek, #TTB terminal, #Van Moer Logistics

Lees verder

Techniek

( Foto: Port Brussels )

ENGINEERINGNET.BE - Dit terrein bevindt zich aan de Vilvoordeselaan en paalt onmiddellijk aan de TTB terminal van Brussel. Hierdoor biedt het terrein – naast de invalsweg naar het centrum van Brussel – goede multimodale mogelijkheden tot spoor- en kanaalverkeer.

Montea en DSV hebben een koopovereenkomst ondertekend voor een distributiecentrum van ongeveer 20.000 m², gelegen op bovenvermelde concessiegrond in deze haven.

De transactie heeft een investeringswaarde van 7 miljoen euro. In het kader van duurzame waardegroei neemt Montea stappen om de site duurzaam te maken met onder meer laadpalen, LED verlichting en zonnepanelen.

Vanaf voorjaar 2021 wordt de voormalige site van DSV voor tien jaar verhuurd aan Van Moer Logistics. Van Moer Logistics was dringend op zoek naar bijkomende capaciteit in het kader van zijn watergebonden goederenstromen richting Brussel.

De acquisitie van de TTB terminal die Van Moer Logistics enige tijd geleden zelf realiseerde kaderde eveneens in dit plan. Van Moer Logistics zal eveneens de naastliggende sporen opnieuw activeren en op die manier de hub volwaardig trimodaal maken.

CEO Jo Van Moer: “In het kader van de recente overname van de TTB terminal door onze logistieke groep, is het aanbieden van opslagmogelijkheden een belangrijke troef voor de verdere uitbouw van de inland terminal. Samen met de Haven van Brussel willen we op deze manier de opportuniteiten binnen de haven verder ontplooien en de Brusselse logistieke activiteiten uitbreiden.”

De Haven van Brussel onderstreept met dit partnership het belang van de combinatie van slimme multimodale logistieke stromen van goederen met grote toegevoegde waarde en met duurzame last mile beleveringen voor het centrum van Brussel.

De samenwerking tussen voormelde drie partners moet leiden tot een aanzienlijke reductie in CO2 uitstoot en betere toekomstige mobiliteit in Brussel.