Serieuze tijdswinst bij laden en lossen

In het VIL-project OptiPlan werd nagegaan wat de mogelijkheden zijn om de planning (laden en lossen) te optimaliseren door realtime data te integreren in een dynamisch slotboekingssysteem.

Trefwoorden: #laden en lossen, #logistiek, #optimaliseren, #planner, #VIL, #vrachtvervoer

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - VIL )

ENGINEERINGNET.BE - VIL wil op deze manier het aantal wachturen en extra gereden kilometers beperken en tegelijkertijd ook de vlotte en efficiënte doorstroming van vrachten bij distributiecentra en magazijnen realiseren.

Het inplannen en vervolgens verwezenlijken van afspraken voor laden en lossen verloopt niet altijd even vlot, vooral vanwege allerhande, dagelijkse onvoorspelbare factoren.

Sommige verladers gebruiken een statisch slotboekingssysteem waarin de transporteurs een dag op voorhand een slot kunnen inboeken om te lossen en/of te laden. Andere verladers gebruiken geen boekingssysteem.

Bovendien zijn bestaande systemen vaak niet op elkaar afgestemd. Uiteenlopende dataformaten en communicatiesystemen maken een vlotte systeemintegratie tussen de verschillende toepassingen quasi onmogelijk, zeker als er meerdere bedrijven bij betrokken zijn.

Hierdoor zijn er vaak lange wachttijden en soms is zelfs een dag verlies voor de transporteurs enerzijds en extra werk voor de magazijnmedewerkers anderzijds, met stress bij alle betrokkenen er bovenop. Recent VIL-onderzoek toont aan dat vrachtwagens gemiddeld 52 minuten te vroeg zijn, terwijl anderen door bv. file of lange wachttijden bij een vorige afspraak te laat komen.

De applicatie die bij OptiPlan ontwikkeld en uitgetest werd, gebruikt realtime data uit bv. de GPS-systemen in de verschillende vrachtwagens om ETA’s (‘Estimated Time of Arrivals’) te berekenen. Met deze realtime data kunnen vroegtijdig onhaalbaarheden en opportuniteiten gedetecteerd worden.

Slots van vrachtwagens die te vroeg of te laat zullen aankomen, worden dynamisch aangepast. Dit kan zowel door ‘swaps’ (slots die onderling gewisseld worden) maar ook door het verschuiven van een afspraak naar een slot dat nog niet is ingenomen, waardoor veel tijd gewonnen wordt bij het lossen en laden.

Realtime data slim aanwenden om de planningen van de in- en uitgaande transporten bij verladers dagdagelijks dynamisch te optimaliseren en verloren tijd te vermijden, zorgt voor een win-win voor alle partijen.