Overschakelen naar klimaatvriendelijke elektriciteitsdistributie

De 8DJH 24 switchgear van Siemens is een klimaatneutraal alternatief voor de bestaande schakelsystemen die gebruik maken van het schadelijke broeikasgas zwavelhexafluoridegas (SF6).

Trefwoorden: #broeikasgas, #elektriciteitsdistributie, #klimaatneutraal, #Siemens, #switchgear, #zwavelhexafluoride

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Siemens )

ENGINEERINGNET.BE - Zwavelhexafluoride mag dan een bijzonder efficiënte isolator zijn dankzij zijn hoge doorslagspanning, het is ook een van de schadelijkste broeikasgassen.

Sinds 2007 is SF6 door de Europese Unie al verboden in gebruiksvoorwerpen (bv. dubbel glas, tennisballen, reservewielen …). Maar voor de elektrische industrie bleef het gebruik van deze schadelijke gassen toegestaan, wegens gebrek aan afdoende alternatieven.

De 8DJH 24 switchgear van Siemens Smart Infrastructure is een klimaatneutraal alternatief voor de bestaande schakelsystemen met het schadelijke SF6. Het heeft een ring main unit (RMU) voor lijnen tot 24 kV met ‘Clean Air’ als isolatiegas.

Netbeheerders en grote industriële spelers kunnen hiermee hun ecologische voetafdruk verminderen van hun secondaire onderstations, transfer- en switchstations.


Klik hier om het volledige artikel te lezen