25 miljoen euro EU-subsidie voor vergroening Europese havens

Een consortium van 46 partners, geleid door Port of Antwerp, werkt concrete oplossingen uit voor minder broeikasgasemissies in Europese havens en het verstevigen van hun concurrentiepositie.

Trefwoorden: #CO2, #duurzaam, #EU, #havens, #PIONEERS, #Port of Antwerp, #subsidie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE - PIONEERS is een ambitieus project dat alle aspecten van de havenactiviteiten tegen het licht houdt: van terminalactiviteiten en concessieovereenkomsten, mobiliteit, brandstoffen en connectiviteit tot modellen voor samenwerking en de productie, opslag en het verbruik van energie.

Het consortium bestaat uit toonaangevende havens, terminalexploitanten, transporteurs, expediteurs, kennisinstellingen, technologieontwikkelaars, vernieuwers en overheidsinstanties. Het project start eind 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar.

Er komen 19 ambitieuze demo-projecten op het gebied van productie en levering van groene energie, duurzaam havenontwerp, modal shift, optimalisering van stromen en digitale transitie.

Dit betreft het opwekken van hernieuwbare energie en het invoeren van voertuigen die rijden op stroom, waterstof en methanol; energie-efficiënt maken van gebouwen en verwarmingsnetwerken; circulaire aanpak van infrastructuurwerken; automatisering; uitrol van digitale platformen om de modal shift te bevorderen en de verplaatsingen van voertuigen, vaartuigen en containers te optimaliseren.

Port of Antwerp treedt op als pioniershaven, waar de meeste demo-projecten vorm krijgen en die zal aantonen hoe een echte Green Port eruit ziet. De havens van Barcelona, Constanta en Venlo nemen als collega-havens een actieve rol op om oplossingen over te dragen naar hun omgeving en passen de beste praktijken van het project toe.

Port of Antwerp wil tegen 2050 een koolstofneutrale haven zijn en is ervan overtuigd dat groene havens alleen tot stand kunnen komen via partnerschappen en een actieve dialoog met een breed netwerk van belanghebbenden.

Om dit doel te bereiken, zijn de komende jaren cruciaal om alle stakeholders aan boord te krijgen en innovatieve oplossingen uit te rollen. Het ambitieuze project PIONEERS biedt een uitgelezen kans om precies dat te bevorderen en ervoor te zorgen dat innovaties ook zoveel mogelijk op andere plekken toegepast kunnen worden.