Uitbreiding containerterminal Haven van Brussel die koolstofvrij wordt

De uitbreiding houdt een investering van de Haven van Brussel van 6,8 miljoen euro in, met de steun van het Gewest. Het is een van de grote projecten van het masterplan van de Haven van Brussel voor 2040.

Trefwoorden: #Brussel, #container, #haven, #koolstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Brussels )

ENGINEERINGNET.BE - Het Brussels Gewest heeft in 2021 zijn klimaatordonnantie aangenomen en zich daarbij ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld: een vermindering van de broeikasgassen met minstens 40 % tegen 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050.

Vandaag geven het Gewest en de Haven van Brussel concrete invulling aan die ordonnantie door de toekomstige uitbater van de containerterminal te vragen zijn milieu-impact tot een minimum te beperken.

De uitbreiding van de containerterminal zal het mogelijk maken er logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde te ontplooien (etikettering, verpakking, opslag, deconsolidatie van goederen van verschillende leveranciers enz.) en de overslagcapaciteit op te drijven.

De toekenning van de nieuwe concessies gaat gepaard met ongekende duurzaamheidscriteria om de modal shift van de weg naar de waterweg te vergroten en zo de Brusselse uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Wat de groene ruimten betreft, gaat het uitbreidingsproject van de terminal verder dan het Gewestelijk Bestemmingsplan, aangezien het voorziet in de aanleg van een bijkomende groene ruimte van 2.200 m².