Vrachtwagens onder bovenleidingen zijn rendabele klimaatoplossing

Uit de tussentijdse resultaten van het VIL-project Logibat blijkt dat vrachtwagens die elektriciteit afnemen van bovenleidingen op de snelweg voor Vlaanderen een manier zijn om vrachtvervoer over de weg onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

Trefwoorden: #elektrisch, #pantograaf, #VIL, #vrachtvervoer, #vrachtwagen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Siemens Mobility )

ENGINEERINGNET.BE - Catenary Electric Road Systems (ERS) zijn vrachtwagens die uitgerust zijn met een pantograaf zoals een trein of een tram.

Zij maken het niet alleen mogelijk om emissievrij te rijden onder bovenleidingen, maar tegelijk kunnen de vrachtwagenbatterijen al rijdend opladen. Op die manier bieden ze een mogelijke aanvulling op vaste oplaadpunten voor vrachtwagens op depots en langs snelwegen.

Door de spectaculaire ontwikkeling van batterijtechnologie kan de batterij-elektrische vrachtwagen op de weg een kostenefficiënte en substantiële bijdrage leveren. Bovendien dwingt de steeds strengere regelgeving en de toenemende druk tot verduurzaming de logistieke sector tot nadenken.

Sophie Delannoy, projectleider bij VIL: “In het project Logibat onderzoekt VIL wat de operationele en economische voorwaarden zijn om batterij-elektrisch transport haalbaar te maken en wat de vereisten zijn om een landelijk dekkend laadnetwerk uit te rollen, zowel bij verladers en depots als op (semi)publieke stopplaatsen.”

Voor de uitrol van een landelijk dekkend laadnetwerk voor vrachtwagens kan ERS daarbij een deel van de oplossing zijn. Transporteconoom Raimonds Aronietis van UA ontwikkelde hiervoor een rekenmodel specifiek voor Vlaanderen.

Dit model houdt rekening met o.a. de schikking van het wegennet, de spreiding van logistieke knooppunten en bedrijventerreinen, de verkeersvolumes op de Vlaamse snelwegen, de performantie van de verschillende voertuigtechnologieën en hun economische kenmerken, de bouwkosten voor een systeem van bovenleidingen, energieprijzen en dergelijke meer.

Aronietis: “De investering voor een uitgebreide dekking in Vlaanderen bedraagt minder dan 2 miljard. Dat klinkt veel, maar is met 0.8% van het BBP in Vlaanderen redelijk bescheiden.”

Het netwerk zal ook veel voordeel halen uit het gebruik door internationaal vrachtverkeer. Het kan een winstgevende manier zijn om vracht over de weg de decarboniseren, zowel voor de transporteurs als voor de operator van het netwerk. Dit omwille van de lagere energie- en investeringskosten in vergelijking met diesel en andere alternatieve technologieën.

De lagere investeringskost is het gevolg van de mogelijkheid om vrachtwagens met minder omvangrijke batterijpakketten uit te rusten in vergelijking met traditionele batterij-elektrische vrachtwagens.

De berekeningen tonen aan dat bij een brede uitrol van een netwerk van bovenleidingen zelfs met de kleinste batterijcapaciteit van 100 kWh quasi alle industriële sites in Vlaanderen bereikbaar blijven.

De deelnemers aan dit project zijn: ABB, Aquafin, Barry Callebaut Belgium, Brink’s Solutions Belgium, Colruyt Group, Conway, Deconinck brandstoffen, ECS, Gilbert De Clerck, ICO, Ivago, Jogo Logistics, La Lorraine Transport, Lapauw Mario, Limburg.net, MC Transport & Logistics, Mobility Plus, North Sea Port, Port of Antwerp, Put-Hendrickx Vervoer, Quinntra, R&L, Renault, Scania, Siemens Mobility, Sprint Transport, Trans-IT, Transport Louwyck, Volvo, VP Xpress en Yuso.