Duaal lesgeven groot succes voor PITO Stabroek

PITO Stabroek stapte begin dit schooljaar in het project ‘duaal lesgeven’ waarbij werknemers enkele uren voor de klas staan. Mirthe Vernijns van BASF beet in september de spits af en onlangs volgde Dimitri Lenaerts van chemiebedrijf Ineos.

Trefwoorden: #chemie, #duaal leren, #essenscia, #hogeschool

Lees verder

Opleiding

( Foto: Provincie Antwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - Om de kloof tussen het onderwijs en de bedrijfswereld te overbruggen, startte sectororganisatie Essenscia begin dit schooljaar met een proefproject.

Zes chemie- en farmabedrijven laten enkele van hun werknemers een aantal uren per week lesgeven aan leerlingen in het middelbaar onderwijs. De lesgevers volgen vooraf een driedaagse didactische opleiding. PITO Stabroek stapte in het project en haalde Mirthe Vernijns van BASF aan boord.

Vernijns: “Door mijn job in de chemische sector kan ik de theoretische kennis uit de handboeken dichter bij de leefwereld van de jongeren brengen. Ik hoop de leerlingen te motiveren door de link te leggen tussen de theorie en de praktijk en door hen te tonen hoe ze de leerstof later kunnen gebruiken in hun job.”

Sinds enkele weken heeft PITO nu ook een tweede professional voor de klas staan. Dimitri Lenaerts is Production Engineer bij Ineos en startte net voor de krokusvakantie. Op woensdagmiddag geeft hij les aan de leerlingen van het zevende jaar van de opleiding Chemische Procestechnieken.

Lenaerts: “Als lesgever kun je toekomstige werknemers van de chemische sector heel wat concrete tips geven waarmee ze straks op de werkvloer een streepje voor hebben. Op die manier kan ik leerlingen motiveren en dat zorgt dan weer voor goed gekwalificeerde sollicitanten.”

Beiden geven een halve dag per week les. Zij behouden tijdens de duale lesopdracht het loon van hun werkgever. Per gepresteerd lesuur betaalt PITO met middelen van de Vlaamse overheid en het Provinciaal Onderwijs Antwerpen een vergoeding aan de respectievelijke bedrijven.

Naast het voor de klas zetten van professionals uit de sector zet het provinciaal onderwijs sinds enkele jaren sterk in op de leervorm duaal leren. Dat is de combinatie van werken en studeren. PITO Stabroek bouwde de afgelopen jaren aan een uitgebreid netwerk van bedrijven.

BASF Antwerpen bijvoorbeeld biedt jaarlijks 200 stages en duale leerwerkplekken aan. Alleen al van het 7de jaar Chemische Procestechnieken kunnen 12 van de 30 PITO-leerlingen er terecht voor hun stage.

Op de foto: Dimitri Lenaerts (rechts) begeleidt leerlingen van PITO Stabroek (vlnr: Deniz Oflaz Jarne Romijnders en Bernard Buitink) tijdens een les over regeltechnieken.