Robolector voor snellere en efficiëntere eiwitproductie

De nieuwe fermentor van de Nederlandse Wageningen University & Research ontwikkelt eiwitten uit schimmels en is beschikbaar voor gedeeld gebruik door andere bedrijven en instellingen.

Trefwoorden: #eiwit, #research, #universiteit, #Wageningen

Lees verder

research

( Foto: Wageningen University & Research )

ENGINEERINGNET.BE - Met de Robolector is het mogelijk om sneller en efficiënter alternatieve eiwitten te produceren.

Er kunnen automatisch samples worden genomen, ook in de nacht, wat een enorme efficiëntieverhoging betekent tijdens onderzoeksprojecten. Het apparaat staat opgesteld bij GINKGO Bioworks in Utrecht.

‘Normaliter kost het proces van de selectie van de beste stammen wel twintig weken. Met hulp van de Robolector kunnen we sneller zien welke stam het beste is en welke procescondities daarbij het beste werken’, vertelt Martijn Bekker, onderzoeker bij Wageningen Food & Biobased Research.

‘Door dit apparaat kunnen we beter fundamentele kennis ontwikkelen, waardoor we op hoger niveau mee gaan doen aan academische EU-projecten. Ook kunnen we sneller een proces opstarten bij publiek-private onderzoeken. We hebben straks dus meer te bieden, ook aan bedrijven. 
Het proces kan dan volledig aan ons uitbesteed worden.’

Als voorbeeld noemt hij het WUR-project Plentitude, waarbij schimmeleiwit wordt ontwikkeld. ‘Dat kun je nu snel optimaliseren met de Robolector.’

Bij onderzoek, en dus ook in samenwerking met bedrijven, is er altijd een risico dat er toch geen resultaat komt. Cornelis Mijnders, die zich richt op de business development bij GINKGO Bioworks, zegt dat de Robolector de kans op succes vergroot.

Alle betrokken partijen staan open voor het onderling delen van kennis en ervaring; GINKGO Bioworks, Wageningen University & Research, Foodvalley NL en het departement Biologie van de Universiteit Utrecht.

Ook met toekomstige gebruikers kan kennisuitwisseling worden voortgezet. Dat is het voordeel van de afspraken die zijn gemaakt rondom het gedeelde gebruik. De meest gevoelige zaken kunnen uiteraard niet worden gedeeld, maar wel de kennis over het apparaat. De gezamenlijke drijfveer is het realiseren van de eiwittransitie.

Mijnders ziet veel kansen in de samenwerkingen. ‘Door de Robolector komen we bij elkaar over de vloer. Ik zie mogelijkheden, zoals het aanvragen van subsidies voor (EU-)projecten. En voor ons is het mooi als wij de expertise van de universiteiten kunnen gebruiken, om zo weer steviger tegenover onze klanten te staan.’

Daarnaast vindt Mijnders het belangrijk dat studenten hierdoor ervaring kunnen opdoen in een bedrijf. ‘Wij zien daarin ook een verantwoordelijkheid voor ons: jongeren meteen goed voorbereid de markt op te brengen.’

Bekker: ‘Wij zijn de eersten die dit hightech apparaat gaan gebruiken. We merken al dat anderen ook enthousiast zijn, zoals binnen de microbiologie. Zodra we vertrouwen krijgen, gaan er meer toepassingen met deze robot komen binnen de universiteit.’