Multimodaal.Vlaanderen wordt 5 jaar verlengd

De Vlaamse Regering heeft de verlenging goedgekeurd van de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de vzw VIL (Vlaamse innovatiecluster voor de logistiek) voor Multimodaal.Vlaanderen voor de periode 2022-2027.

Trefwoorden: #logisitiek, #multimodaal, #VIL, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: VIL )

ENGINEERINGNET.BE - Het adviespunt Multimodaal.Vlaanderen werd in 2017 binnen VIL opgericht als adviespunt voor multimodaal goederenvervoer.

De voorbije vijf jaar werden voor ruim 500 concrete goederenstromen alternatieven via water of spoor gedetailleerd uitgewerkt en becijferd. Meer dan 10 miljoen vrachtwagen kilometers over Vlaamse wegen werden overgeheveld naar binnenvaart of spoor.

De files zijn terug van weggeweest en vanuit de klimaatdoelstellingen neemt de druk op de transportsector om te vergroenen verder toe. “De shift naar binnenvaart en spoor is meer dan ooit noodzakelijk. Multimodaal.Vlaanderen zet zijn werk verder en legt hierbij voor de volgende periode ook twee nieuwe accenten”, aldus Peter Lagey (foto), manager van het adviespunt.

Ten eerste zal extra aandacht uitgaan naar ladingen die via spoor kunnen worden vervoerd, hetzij naar en van Vlaamse zeehavens, hetzij van en naar continentale bestemmingen in Oost- en Zuid-Europa. Ten tweede zal aandacht gaan naar innovatieve concepten om oplossingen via water en spoor competitiever te maken.