Vlaanderen Europees koploper op vlak van investeringen in O&O

Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid in 2020 3,6% van het bruto binnenlands product (of 9,6 miljard euro) geïnvesteerd hebben in onderzoek en ontwikkeling. 0,25 procentpunt meer dan in 2019.

Trefwoorden: #investering, #onderzoek, #ontwikkeling

Lees verder

Nieuws

( Foto: gorodenkoff - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Met de groei van een kwart procentpunt tegenover 2019 springt Vlaanderen over Zweden om de absolute nummer één van Europa te worden.

Eén van de meest gebruikte indicatoren om de O&O-activiteit van een regio weer te geven, is de O&O-intensiteit (i.e., het percentage van het BBPR dat besteed wordt aan O&O). Het BBPR wordt gebaseerd op het ESR2010-rekeningenstelsel.6 In 2020 bedroeg het BBPR voor Vlaanderen 266.342 miljoen euro in lopende prijzen (NBB.Stat, 2022).

Wanneer we de totale O&O-uitgaven (GERD) uitdrukken als percentage van het BBPR bekomen we voor 2020 een percentage van 3,60% op gewestniveau en 3,68% op gemeenschapsniveau.

Over de afgelopen tien jaar zien we een belangrijke stijging van de totale O&O-uitgaven als percentage van het BBPR. Het percentage stijgt van 2,23% in 2010 tot 3,60% in 2020 volgens de gewestbenadering, of van 2,28% tot 3,68% volgens de gemeenschapsbenadering.

Een internationale vergelijking leert dat Vlaanderen met beide berekeningswijzen van de O&O-intensiteit aan de top van de EU-27 staat. Een dergelijke internationale vergelijking moet wel met de nodige voorzichtigheid gebeuren.

Voor de meeste landen zijn er immers nog geen recente cijfers beschikbaar en zijn de hier gerapporteerde cijfers gebaseerd op (voorspellingen uit) de vroegere vragenlijsten.