Universiteit Utrecht opent instituut voor duurzame en circulaire chemie

Het nieuwe instituut is gericht op samenwerkingen buiten de chemie, met een focus op onderzoek naar moleculen en materialen voor circulariteit.

Trefwoorden: #chemie, #duurzaam, #opleiding

Lees verder

Nieuws

( Foto: Universiteit Utrecht )

ENGINEERINGNET.BE - Met zowel fundamenteel als meer toegepast chemisch onderzoek werkt het nieuwe instituut, geheten Institute for Sustainable and Circular Chemistry (ISCC), aan wetenschappelijke uitdagingen op het gebied van de energie-, grondstoffen- en materialentransities.

“Deze transities vereisen een nieuwe benadering van chemie en chemische processen,” zegt prof. Eelco Vogt, hoogleraar en wetenschappelijk directeur van het ISCC. “Door onze onderzoeksgroepen in anorganische en organische chemie te verbinden, kunnen we nieuwe materialen en processen maken én meten, met een combinatie van synthese en spectroscopie.”

Onderzoek binnen het ISCC bouwt voort op Utrechtse expertise op het gebied van katalyse, synthetische chemie en analytische chemie, inclusief spectroscopie, microscopie en milieuchemie.

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek goed aansluit op maatschappelijke behoeften, legt het instituut verbindingen met andere vakgebieden, over facultaire en academische grenzen heen.

Vogt: “Zo’n systeembenadering is nodig om onderzoek te kunnen doen naar het volledige proces van ontwerp, synthese en analyse van moleculen en materialen in geïntegreerde systemen.”

Het instituut heeft ook ambitieuze onderwijsplannen. “We ontwikkelen een nieuwe masteropleiding in duurzame en circulaire chemie, die uniek is in Nederland, en waarbij systeemdenken als rode draad door de opleiding heen loopt,” aldus Vogt.  

"De grote transities vereisen een complete herziening van productie en gebruik van materialen. Hiervoor hebben we scheikundigen nodig die niet alleen naar moleculen en materialen kijken, maar het hele systeem van wettelijke, milieu- en maatschappelijke eisen overzien."

"We willen mensen opleiden die goed functioneren in multidisciplinaire teams: volledig onderlegd in de chemie, maar met een goed begrip van andere vakgebieden, zoals data science en AI. De scheikundige van de toekomst is intrinsiek gemotiveerd om veranderingen te bewerkstelligen.”