Studie ILVO en VITO toont performantie van Vlaamse bio-economie

Voor het eerst zijn de talrijke stromen aan hernieuwbare grondstoffen en verwerkingen in de Vlaamse economie in kaart gebracht en is hun economische waarde voor Vlaanderen begroot.

Trefwoorden: #bio, #economie, #ILVO, #studie, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: photovs - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De jaarlijkse herhaling van deze studie laat toe om een doelgericht, stimulerend beleid te voeren en de impact ervan te evalueren. Ook de B2BE Facilitator, het platform dat een jaar geleden werd opgericht om aanbieders van grondstoffen te koppelen aan potentiële verwerkers, kan met deze data de werking optimaliseren.

Uit de studie blijkt dat er veel interesse is in de Vlaamse economie om die switch te maken. De biogebaseerde economie groeide tussen 2014 en 2018 dubbel zo sterk als de algemene Vlaamse economie. Ook blijkt de chemische sector na de voedingsindustrie de tweede grootste afnemer van biomassa.

Hernieuwbare grondstoffen of biomassa komen vooral uit de landbouw maar ook uit de bosbouw, landschapsbeheer, visserij, aquacultuur en de afval- en reststromen van verwerkingsprocessen. In de biogebaseerde economie wordt dat organisch materiaal omgezet in producten zoals voeding en materialen, maar ook halffabricaten zoals geïsoleerde moleculen en hernieuwbare grondstoffen.

De Vlaamse land- en tuinbouw produceert op 46% van de Belgische landoppervlakte 21 Mton biomassa waarvan het grootste deel plantaardig is (70%) en 21 Mton zogenaamde biomassanevenstromen, zoals dierlijke mest. In het rapport wordt per producerende sector een detailoverzicht gemaakt van deze hoofd- en nevenstromen.

De verwerkende sectoren en hun biomassa- en productstromen zijn moeilijker in kaart te brengen en zullen in de volgende edities van de monitoring verder uitgediept worden. Het gaat om de sectoren voeding, textiel, papier, hout, chemie, farmacie, kunststof, bio-energie en afvalverwerking.

De voedingsindustrie blijft de belangrijkste afnemer van biomassa uit de land- en tuinbouw. Zij creëert de grootste toegevoegde waarde, omzet en tewerkstelling. De biogebaseerde farmaceutische sector kent de hoogste arbeidsproductiviteit.

In relatieve zin doen de Vlaamse bio-economische sectoren het significant beter dan het Europese gemiddelde en vaak ook beter dan buurlanden. Op vlak van landbouw moet Vlaanderen enkel Nederland laten voorgaan.

Het overzicht is niet volledig en sommige processen of stromen moeten verder worden uitgediept. Dat zal gebeuren in de jaarlijkse updates waarvoor ILVO als uitvoerder en de B2BE Facilitator als opdrachtgever instaan.