Ontwikkeling membraan met positief en negatief geladen domeinen

Daardoor kan het membraan microverontreinigingen uit water filteren terwijl het belangrijke ingrediënten, zoals sommige mineralen, wel door laat, aldus de Nederlandse Universiteit Twente.

Trefwoorden: #filteren, #membraan, #UTwente

Lees verder

research

( Foto: Universiteit Twente )

ENGINEERINGNET.BE - Microverontreinigingen in het oppervlaktewater en bronnen voor drinkwater zijn een steeds groter wordend probleem. De minuscule resten van medicijnen en andere schadelijke stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu.

Huidige methoden om microverontreinigingen uit water te filteren kosten veel energie en verwijderen vaak te veel, waardoor achteraf de benodigde mineralen opnieuw toegevoegd moeten worden.

Het membraan van onderzoeker Wiebe de Vos van UTwente moet daar verandering in brengen. In zijn project MOSAIC ontwikkelt hij een membraan dat afwisselend uit positief en negatief geladen vlakken bestaat.

Dit mozaïekpatroon moet zouten, die ook uit positief en negatief geladen deeltjes bestaan, veel beter doorlaten, terwijl het meer dan 99 procent van de microverontreiniging zal verwijderen. Extra ingewikkeld is dat de domeinen zeer klein moeten zijn, op nanoschaal, om goed te kunnen werken.

Het idee is niet volledig nieuw: negentig jaar geleden bedacht de Oostenrijkse chemicus Karl Söllner het concept van mozaïekmembranen. Echter is het sindsdien nog niemand gelukt om ze goed te kunnen maken.

“Het is een aantal onderzoekers gelukt om mozaïekmembranen te maken op kleine schaal, maar deze waren altijd duur, niet op grote schaal te produceren of hadden domeinen die te groot waren om zouten effectief door te laten,” aldus De Vos.

De Vos gaat dus werken aan een nieuwe methode om deze membranen te maken. Ook zullen er tegelijk nieuwe processen ontwikkeld worden om met de membranen drinkwater en afvalwater effectief te kunnen zuiveren.

Onderdeel van het project is het modelleren van de membranen om de werking beter te begrijpen. Een pilot moet uiteindelijk er voor zorgen dat de stap naar een echte toepassing ook wordt gezet.

De Vos heeft een ERC Consolidator Grant ontvangen voor dit onderzoek ter waarde van 2 miljoen euro.