Nieuw onderzoek gericht op superresolutie voor dansende elektronen

De Nederlandse Vrije Universiteit Amsterdam zet superresolutiemicroscopie in om de gecorreleerde dans van elektronen in tijd en ruimte waar te nemen en te ontrafelen wat exotische materiaaltransformaties drijft.

Trefwoorden: #elektronen, #materiaal, #resolutie, #transformatie

Lees verder

research

( Foto: VU Amsterdam - Ivar Pel )

ENGINEERINGNET.BE - De collectieve 'dans' van elektronen veroorzaakt normaliter afwezige exotische eigenschappen in materialen.

Denk bij dergelijke eigenschappen aan faseovergangen van isolatoren naar metalen die geactiveerd worden door warmte, druk of licht.

Het begrijpen en technologisch benutten van deze eigenschappen is ingewikkeld, omdat ze plaatsvinden op femtoseconde, ofwel een biljardste van een seconde, tijdschalen en nanometer lengteschalen.

Natuurkundige Peter Kraus van de Vrije Universiteit, die tevens groepsleider is van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) van de Universiteit van Amsterdam, gebruikt in het onderzoek HIMALAYA nieuwe niveaus van superresolutiemicroscopie. Dat wil zeggen microscopie met nanometerresolutie, boven wat gebruikelijke microscopen kunnen waarnemen.

Met deze nieuwe techniek kan de onderzoeker de gecorreleerde dans van elektronen in tijd en ruimte waarnemen om te ontrafelen wat deze exotische materiaaltransformaties drijft.

Met een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kan Kraus het onderzoek bij ARCNL uitvoeren. Ook heeft de onderzoeker financiering ontvangen van de NWO Open Competitie voor een project genaamd ‘Ultrafast X-ray access to strongly correlated designer materials’ (UltraX).

Het UltraX project wordt samen met Gertjan Koster van UTwente uitgevoerd. De onderzoekers willen met het UltraX project een beter begrip krijgen van sterk gecorreleerde materialen.

Dit zijn materialen waarvan theoretisch wordt voorspeld dat ze zich gedragen als geleiders, maar die vervolgens in experimenten isolatoren blijken te zijn. Op dit moment is er nog weinig bekend over de eigenschappen van deze materialen.