Ruim 2,5 miljoen euro voor Vlaams-Nederlandse projecten

Interreg Vlaanderen-Nederland investeert in twee projecten gericht op energie-uitwisseling over de grens heen en het koppelen van bedrijven in North Sea Port aan genoeg getalenteerde werknemers.

Trefwoorden: #Interreg, #project, #subsidie, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Interreg Vlaanderen-Nederland )

ENGINEERINGNET.BE - Het project FACILEX is gericht op het overwinnen van obstakels bij grensoverstijgende energie-uitwisseling. Er wordt ingezet op concrete energie-uitwisselingen om problemen aan te gaan pakken.

Zo wordt alvast informatie uitgewisseld over restwarmte afkomstig van BASF (BE) en de warmtevraag vanwege Glastuinbouw Rilland (NL). BASF is het grootste chemische productiecentrum van België en is steeds op zoek naar innovatieve manieren om restwarmte te valoriseren. Daarnaast is het bedrijf ook betrokken bij een project gericht op het afvangen van geproduceerde CO2.

Een tweede voorbeeld is de uitwisseling van elektra in de transportzone Hazeldonk-Meer waar vijftig bedrijven actief zijn. Er komen extra windturbines of bestaande exemplaren worden krachtiger gemaakt.

Ook komt er een energiegemeenschap om energie te delen, en zo productie en afname beter af te stemmen op elkaar. Aanwezige tankstations worden voorzien van voldoende elektra en laadcapaciteit.

Aan de hand van de problemen die door deze cases naar boven komen, worden er beleidsaanbevelingen geformuleerd. Er komt ook structureel grensoverleg tussen regionale overheden en lokale besturen voor kennisuitwisseling en beleidsvisies.

Het project North Sea Port Talent 2.0 is gericht op het optimaliseren van de arbeidsmarkt in het havengebied North Sea Port, dat zich uitstrekt van Gent tot Borsele. Hiertoe wordt het initiatief North Sea Port Talent verder uitgebouwd.

Openstaande vacatures worden bekendgemaakt via een online arbeidsmarktportaal dat specifiek gericht is op dit havengebied. Ook is het nodig om oplossingen te vinden voor de mismatch op de arbeidsmarkt in de regio, en knelpunten op de arbeidsmarkt te identificeren en aan te pakken.

De matchingprocedures vertonen nu nog gebreken, vooral bij vacatures voor knelpuntberoepen zoals technici, ICT-professionals en machineoperatoren. Er is behoefte aan een betere benutting van talent door de matching te baseren op harde en zachte vaardigheden, onafhankelijk van diplomavereisten of ervaring.

Ook zal dienstverlening op maat van ondernemingen uitgewerkt worden in de vorm van opleidingscoördinatie en arbeidsmarktbemiddeling. Verder worden de opleidingsnoden en het opleidingsaanbod in het havengebied in kaart gebracht, om opleidingspartners in ontbrekende opleidingen te laten voorzien.

Dit project wil deze uitdagingen effectief aanpakken door alle belanghebbenden in de regio te betrekken, waaronder bedrijven, onderwijsinstellingen, lokale overheden en brancheorganisaties.