Nieuw vaardigheidscentrum voor studenten en gezondheidswerkers

KU Leuven biedt in dit centrum ruimte aan innovatieve leeromgevingen en geavanceerde simulatietechnologieën voor studenten van de Groep Biomedische Wetenschappen en gezondheidswerkers.

Trefwoorden: #bouw, #gezondheid, #KU Leuven, #opleiding, #student, #vaardigheden

Lees verder

Opleiding

( Foto: KU Leuven )

ENGINEERINGNET.BE - Het voorbije decennium nam het aantal studenten in de Biomedische Wetenschappen sterk toe. Tegelijk wijzigen de zorgcontext en zorgbehoeften snel.

Om ervoor te zorgen dat al deze studenten hier vlot op kunnen inspelen, zet KU Leuven stevig in op initiatieven voor onderwijsvernieuwing en het interprofessioneel opleiden van studenten.

Permanente vorming is ook een vereiste om de brug te verzekeren tussen het werkveld en de academische wereld.

Een van de belangrijke pijlers bij die aanpak is het vaardigheidsonderwijs in de opleidingen. Daarom bouwt de universiteit aan een multidisciplinair vaardigheidscentrum om zo een realistische leeromgeving te creëren die studenten goed voorbereidt op de echte werkplek.

Dit project kreeg de naam STEPS, ofwel Skills Training Education Proficiency Surgery. Het wordt gehuisvest in een deel van het bestaande gebouw Onderwijs & Navorsing 2 en in een nieuwbouw waarvan onlangs de eerste steen is gelegd.

Verwacht wordt dat het nieuwe gebouw tegen de start van het academiejaar 2026-2027 klaar is.

In dit centrum worden studenten van de faculteiten Geneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen en Bewegings- en Revalidatiewetenschappen verder opgeleid.

Ook gezondheidswerkers van UZ Leuven en zorgpersoneel van het Vlaams Ziekenhuis Netwerk van KU Leuven kunnen hier terecht voor opleidingen.

Het STEPS-gebouw wordt ingedeeld in verschillende zones voor diverse trainingen, zoals communicatietrainingen, ruimtes voor stationsproeven, reanimatietrainingen, zelfleerstations, complexe simulatoren voor technische vaardigheden, gesimuleerde complexe zorgomgevingen, en ruimtes met virtual reality, augmented reality en mixed reality.

Elke zone is ontworpen om specifieke leerdoelen te ondersteunen, van basisinstrumentele vaardigheden tot highfidelity simulatie-onderwijs. Met dit centrum wil KU Leuven ook een antwoord bieden op de behoefte aan voortdurende her- en bijscholing van gezondheidswerkers.

De locatie van het STEPS-gebouw op de Health Sciences Campus Gasthuisberg maakt het een centraal knooppunt voor onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg.

Deze campus, waar KU Leuven en UZ Leuven samenkomen, biedt een geïntegreerde omgeving waar academische en professionele opleidingen in de zorgsector elkaar versterken.

Het nieuwe, fossielvrije gebouw krijgt een structuur die ruim 100 jaar moet meegaan en aangepast kan worden aan veranderende technologische en pedagogische evoluties.

Met een performant audiovisueel systeem, brede gangen voor het transport van materiaal en een flexibel indeelbare ruimte die snel kan inspelen op nieuwe behoeften en functies.