• 04/10/2012

Cameratoezicht door mensen met autisme? (+video)

Mensen met autisme blinken uit in een aantal competenties die vereist zijn voor cameratoezicht.

Trefwoorden: #autisme, #cameratoezicht, #onderzoek, #TNO

Lees verder

Nieuws

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET -- Met training, instructies en werkplekaanpassing zijn de benodigde competenties die ze onvoldoende bezitten waarschijnlijk goed te compenseren.

Door de gedragskenmerken van mensen met autisme, die vaak als handicap worden gezien, juist in te zetten als kernkwaliteiten die aansluiten bij het werk in cameratoezichtcentrales wordt cameratoezicht passend werk bij een reguliere werkgever voor mensen met autisme.

Bovendien is het een groeimarkt: wereldwijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Het Nederlandse TNO onderzocht in samenwerking met de Nederlandse bedrijven SW Noorderkwartier en Alpha Security wat de vereiste competenties en taken zijn en in welke mate mensen met autisme daarover beschikken.

In deze fase 1 van het onderzoek werd op basis van literatuuronderzoek, interviews en observaties in verschillende toezichtcentrales een algemeen competentieprofiel is opgesteld.

De resultaten laten zien dat, rekening houdend met het feit dat autisme een containerbegrip is, mensen met autisme uitblinken op een aantal vereiste competenties voor cameratoezicht, zoals volgehouden aandacht, integriteit en resultaatgerichtheid. Een aantal benodigde competenties bezitten mensen met autisme echter onvoldoende, zoals samenwerken, gezond wantrouwen en flexibiliteit.

Maar deze ontbrekende competenties zijn bij de doelgroep aan te vullen met training, instructies (ook aan collega’s), ondersteuning en werkplekaanpassing. Cameratoezicht wordt daarmee ook voor mensen met een stoornis in het autisme-spectrum een uitdagende baan in een groeiende arbeidsmarkt voor beveiliging en toezicht.

Het project Cameratoezicht en Autisme is genomineerd voor de Verkiezingen Handhaving en Toezicht georganiseerd door het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid, de Samenwerkende Rijksinspecties, Vide, Stadswerk en het Landelijk Overleg Milieuhandhaving. De verkiezingen Handhaving en Toezicht benadrukken de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en selecteren op vernieuwend, effectief, overdraagbaar en uitvoerbaar.


(GL)