• 03/07/2013

Cofely Fabricom werkt samen met uitzendbureaus aan veiliger werken

Zonder meer een goed initiatief: Cofely Fabricom ondertekent een jongerencharter met drie uitzendbureaus om meer aandacht te schenken aan veiligheid op de werkvloer.

Trefwoorden: #cofely, #fabricom, #Impact, #Randstad, #Synergie, #uitzendbureau, #uitzendkracht, #veiligheid

Lees verder

Nieuws

( Foto: Cofely Fabricom )

ENGINEERINGNET.BE -- Cofely Fabricom lanceerde als bedrijf in januari van dit jaar al een gloednieuwe veiligheidscampagne onder het motto 'Veiligheid, da's gene cinema!'.

Met de campagne vroeg het om extra aandacht van zijn vaste medewerkers voor veiligheid, met als ultieme doel 'een reële gedragsverandering op vlak van veiligheid, dit zowel op kantoor, op de werf als op de weg'.

Maar er is uiteraard een verschil tussen werken aan gedragsverandering van het vast aan het bedrijf verbonden personeel en tijdelijke werkkrachten, die veel moeilijker te motiveren en op te volgen zijn.

Daarom betrekt Cofely Fabricom nu ook zijn drie uitzendpartners - Impact, Randstad en Synergie – bij zijn inspanningen. 'Want ook voor uitzendkrachten', stelt de firma, 'geldt bij ons dezelfde regel: Veiligheid is geen optie!'

Om het engagement van de uitzendbureaus formeel vorm te geven, ondertekenden ze allemaal een Jongerencharter. Daarin staat dat 'alle partijen zich engageren om veiligheid op de werkvloer te laten primeren door voldoende opleiding, de juiste Persoonlijke BeschermingsMiddelen en een gedetailleerde werkpostfiche'.

Een voorbeeld dat navolging verdient van andere bedrijven en uitzendbureaus, want veiligheid is inderdaad 'gene cinema'...


(Bert Belmans)

HET CHARTER
De tekst van het charter vindt u hieronder:

VEILIGHEIDSCHARTER

Met dit charter engageren Cofely Fabricom en «UITZENDKANTOOR» zich om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de uitzendkracht te verzekeren.

De onderneming Cofely Fabricom gevestigd te Ukkel verbindt zich er toe:

- Aan de hand van de werkpost fiche «UITZENDKANTOOR» in te lichten over de risico’s en hinder en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en gezondheidsbeoordeling betreffende de in te nemen
- De nodige tijd te voorzien voor het onthaal, de begeleiding, de communicatie van veiligheidsinstructies en de opleiding van de uitzendkracht of hierover afspraken te maken met «UITZENDKANTOOR»;
- Er op toe te zien dat de uitzendkracht de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking heeft, identiek aan deze van de vaste medewerkers, en deze correct gebruikt of hierover afspraken te maken met «UITZENDKANTOOR»;
- Er op toe te zien dat de uitzendkracht de veiligheidsinstructies begrepen heeft en toepast en eventuele inbreuken meldt aan «UITZENDKANTOOR»;
- Er op toe te zien dat de uitzendkracht beschikt over de nodige beroepskwalificatie en te peilen naar zijn medische geschiktheid;
- Medische zorgen te verlenen bij een ongeval, onmiddellijk «UITZENDKANTOOR» op de hoogte te brengen en te informeren over het resultaat van het ongevalonderzoek en de preventieve maatregelen die werden getroffen.

«UITZENDKANTOOR» verbindt er zich toe:

- Een geschikte kandidaat voor de opdracht te selecteren, rekening houdend met de vraag van Cofely Fabricom en de mogelijkheden van de uitzendkracht, in overeenstemming met de informatie vermeld op de werkpost fiche;
- Controleren of de kandidaat over de gevraagde opleidingen beschikt;
- Aan de hand van de werkpost fiche de uitzendkracht in te lichten over de uit te voeren taken, de risico’s en hinder, de persoonlijke beschermingsmiddelen en de verplichte gezondheidsbeoordeling;
- Na te gaan of de uitzendkracht beschikt over een geldig formulier voor de gezondheidsbeoordeling en indien nodig, conform de informatie op de werkpost fiche, in te staan voor de regeling van de gezondheidsbeoordeling en vaccinaties.
- Het luik van het onthaal, toevertrouwd aan «UITZENDKANTOOR» op een kwalitatieve manier invulling cfr. de afspraken opgenomen in de veiligheidschecklist.

Cofely Fabricom en «UITZENDKANTOOR» evalueren geregeld de opdrachten en overleggen samen om de veiligheid en het welzijn van de uitzendkrachten te optimaliseren.