• 19/08/2013

Bionext gaat in beroep tegen verleend octrooi op peper

De organisatie start een bezwaarprocedure bij het Europese Octrooibureau tegen het onlangs verleende octrooi aan Syngenta op rode peper.

Trefwoorden: #Bionext, #EPO, #Europese Octrooibureau, #insectenresistentie, #Monsanto, #patenten, #rode peperplanten, #Syngenta

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia, spaanse pepers )

ENGINEERINGNET -- Het Europese Octrooibureau heeft Syngenta een octrooi verleend op klassiek veredelde rode peperplanten met insectenresistentie.

Syngenta krijgt hiermee eigendomsrechten over alle vruchten, zaden en planten van niet alleen peperplanten maar ook paprika's omdat dit een soortgenoot is van peper.

Syngenta heeft de plant via normale, klassieke veredeling ontwikkeld. De insectenresistentie is afkomstig uit uitgangsmateriaal in de genenbank. Toch claimt Syngenta het verbouwen en oogsten van de planten als een eigen uitvinding.

Een bezwaarprocedure is de enige manier om dit octrooi nog van tafel te krijgen. Kern van de procedure is het standpunt dat eigenschappen van klassiek veredelde planten niet octrooieerbaar zijn.

Volgens Bionext is het patentrecht op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren volgens de Europese wet verboden, bijvoorbeeld in de EU richtlijn 98/44/EC. Maar deze wetgeving wordt nu omzeild via het Europese Octrooibureau, die wel octrooien hierop verleent.

Ook andere, door het Europese Octrooibureau toegekende patenten, worden fel bediscussieerd, zoals het onlangs toegekende octrooi op klassiek veredelde broccoli aan Monsanto.

Het verlenen van dit soort patenten kan ertoe leiden dat een klein aantal multinationals teveel macht over zaden krijgt, en dus ook over de voedselvoorziening.

Het maakt het voor kleinere bedrijven moeilijker om biologische zaden te veredelen, wat de biodiversiteit ook niet ten goede komt.

Verder kunnen bedrijven zoals Monsanto en Syngenta kleinere bedrijven de markt uit drukken.

Bionext voert actie tegen deze octrooien in het kader van de internationale coalitie 'No patents on Seeds'. Hier nemen onder meer de Berne Declaration, Greenpeace, Misereor, No Patents on Life, Swissaid en het Noorse Ontwikkelingsfonds aan deel.

Ruim 300 NGO's en boerenorganisaties ondersteunen deze campagne, die ook gericht is tegen verleende patenten op onder meer bepaalde soorten broccoli, tomaat, varkens, koeien, zonnebloemen en meloenen.


(LH)

Meer informatie over octrooien kan u hier en hier vinden.