• 11/12/2013

Onderzoek: corrosie door micro-organismes

Corrosie veroorzaakt door micro-organismes, bijvoorbeeld bacteriën, kan snelle, onvoorspelbare en zware schade aanrichten aan schepen en offshore constructies.

Trefwoorden: #corrosie, #detectie, #diagnose, #micro-organisme, #predictief onderhoud, #risico-analyse, #TNO

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET -- Deze corrosie kan zelfs tot zinkende schepen en olierampen leiden.

Met risicoanalyse, diagnose, detectie en monitoring helpt het Nederlandse onderzoeksbureau TNO de industrie om rampen te voorkomen en onderhoudskosten te besparen.

Vijfduizend vaten olie lekten in maart 2006 uit een pijpleiding in de Prudhoe Bay in Alaska, de grootste olieramp ooit aan de Noordkust van Alaska. Onderzoekers ontdekten dat een sediment op de bodem van de pijpleiding een ideale broedplaats bood aan zure bacteriën, die geleidelijk de pijp opaten.

Micro-organismen kunnen het elektrochemische proces dat corrosie veroorzaakt flink versnellen. Volgens TNO-onderzoeker Felipe Leon Morales is dit een zeer onvoorspelbaar proces.

"Corrosieprocessen die zijn beïnvloed door micro-organismes kunnen zich in enkele maanden voltrekken, terwijl het bij abiotische corrosie normaliter jaren duurt voordat de infrastructuur in gevaar komt. Vanwege deze onvoorspelbaarheid is het lastig om Microorganism Induced Corrosion (MIC) mee te nemen in risicoanalyses en wordt het zelden in de ontwerpfase meegenomen. Maar de impact kan immens zijn. Vermoedelijk wordt zo’n 20% van alle corrosieschade veroorzaakt door micro-organismes. De kosten kunnen oplopen van 2-5% van het BNP."

TNO werkt aan meerdere oplossingen om dit probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld met diagnostische tools. In een volledig ingericht laboratorium worden samples van aangetast metaal geanalyseerd en wordt bekeken of micro-organismen de boosdoeners zijn. TNO-onderzoek kan ook helpen om een keuze te maken voor de beste behandelingsmethodes.

Bijvoorbeeld door te kijken in hoeverre een biocide de micro-organismes aanvalt. Een risicoanalyse voorspelt of een bepaalde infrastructuur zal worden aangetast. Voor een nieuw offshore windmolenpark in de Baltische Zee onderzoeken TNO’ers de fysicochemische samenstelling van het water en de concentratie van vervuilende stoffen.

Daarmee kunnen ze inschatten hoe groot de kans is dat MIC hier toeslaat. TNO geeft ook advies over alternatieve manieren om MIC tegen te gaan, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe, milieuvriendelijke behandelingen.

Deze kennis kan in vele gebieden toegepast worden, zoals in de maritieme-,offshore-, waterzuiverings-, chemische en procesindustrie.

Vooral voor de verkenning van nieuwe markten in de diepzee of in Arctische condities kan kennis over de impact van MIC op de lokale infrastructuur van pas komen, omdat die kennis nu veelal nog niet beschikbaar is.


(bron: TNO, foto: Wikipedia (Janice Carr), voorbeeld van een micro-organisme)