Waalse werkgevers pessimistisch over toekomstige tewerkstelling

Nationale vooruitzichten evolueren gunstig in België, maar op drie snelheden. En in de maakindustrie overheerst een 'gematigd optimisme' over de toekomstige tewerkstelling.

Trefwoorden: #actiris, #arbeidsmarkt, #forem, #jobs, #manpower, #tewerkstelling, #vdab

Lees verder

HR

( Foto: ThyssenKrupp )

ENGINEERINGNET.BE - Op nationaal niveau is 6% van de 750 Belgische werkgevers die ManpowerGroup eind juli ondervroeg voor zijn Barometer van plan om medewerkers aan te werven in de laatste 3 maanden van het jaar.

Daar stond tegenover dat 4% mensen zou ontslaan. 89% houdt hun personeelsbestand status quo.

In principe evolueert de arbeidsmarkt dus gunstig, en duiden de indicatoren op een heropleving. Deze tendens tekent zich ook af in de recente kwartaalcijfers van de arbeidsbemiddelaars VDAB, Actiris en Forem.

7 op 10 bevraagde sectoren blijken thans positief over de tewerkstelling. De werkgevers in de sector Elektriciteit, Gas en Water voorspellen de sterkste vooruitzichten (+10), de hoogste score sinds het 2e kwartaal 2011.

Toch blijven de vooruitzichten gematigd in de meeste sleutelsectoren, zoals de Maakindustrie (+2) en de Financiële instellingen / verzekeringen / vastgoed / diensten aan bedrijven (+1).

In 3 sectoren verwachten de werkgevers een negatieve tewerkstelling voor het komende kwartaal: de sector Transport, logistiek en communicatie (-1), de Groot- en kleinhandel (-2) en de Bouwsector (-2).


"Bovendien", stelt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, "steeg het aantal vacatures tijdens het 2e kwartaal van 2015 enkel in Vlaanderen spectaculair (20,9% meer ten opzichte van 2014). In Brussel was de groei 5,5% terwijl het aantal vacatures in Wallonië daalde met 1,8%".

"Ook voor volgend kwartaal zien we dat het vertrouwen van de werkgevers sterk varieert per regio of sector. Er zijn in deze postrecessietijden nog te veel onzekerheden waardoor de werkgevers op hun hoede blijven".