Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2016 voor Alexandru Iosup

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2016 gaat naar Dr. ir. Alexandru Iosup. Hij wil de gewonnen geldprijs onder meer gebruiken om nieuw onderzoek op te starten naar Graaff systemen.

Trefwoorden: #Alexandru Iosup, #ICT, #ICT-onderzoek Platform Nederland, #IPN, #KHMW, #Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, #NWO, #Prijs voor ICT-Onderzoek, #TU Delft

Lees verder

Nieuws

( Foto: NWO © Frank Ruiter )

ENGINEERINGNET.NL - Voor deze editie werden twaalf kandidaten voorgedragen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en uiteenlopende aard van de inzendingen.

Uit de kandidaten selecteerde de jury, bestaande uit Prof. dr. H. Brinksma (UTwente), Prof. dr. F.A.H. van Harmelen (VU Amsterdam) en Prof. dr. ir. K.A. Schouwhamer Immink (Universiteit Essen-Duisburg, president Turing Machines), Alexandru Iosup als een waardige ontvanger van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2016.

De jury roemt Iosup om zijn wetenschappelijke prestaties, zijn actieve samenwerking met bedrijven en zijn activiteiten om informatica onderzoek onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT.

De prijs, ter waarde van 50.000 euro, wordt beschikbaar gesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) via het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO.

Naast de geldprijs zal de winnaar ook betrokken worden bij een door NWO uit te brengen poster met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan, ter verspreiding op scholen en andere kennisinstellingen.

Op 23 maart 2016 zal Iosup tijdens het event ICT.OPEN 2016 zijn prijs bij een feestelijke uitreiking in ontvangst nemen.


(bron: NWO / TU Delft)

Over Alexandru Iosup (1980)
Aan de TU Delft - EWI Parallel and Distributed Systems Group werkt hij op het gebied van grootschalige computersystemen en architecturen en doet hij daarnaast onderzoek op het gebied van ‘Gamification’ om studenten te motiveren tijdens hun opleiding.

Zijn wetenschappelijke onderzoek op het gebied van analyse naar grootschalige parallelle en gedistribueerde systemen wordt als baanbrekend gezien, en zijn van groot belang voor grootschalige sociale netwerken en Massive Multiplayer Online Games (MMOG).

Voor zijn onderzoek naar dit soort systemen won Iosup samen met zijn collega’s van de TU Delft in 2014 de IEEE Scale Challenge.

Zijn werk op het gebied van het betrekken en motiveren van studenten heeft ook zijn vruchten afgeworpen voor Iosup. Zo ontving hij in 2013-2014 de prijs voor de Docent van het Jaar aan de TU Delft, en werd hij het jaar daarop verkozen tot Nederlandse Docent van het Jaar in het Hoger Onderwijs. In 2015 is Iosup verkozen tot nieuw lid van de Jonge Academie van de KNAW.