Op weg naar koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie

Economie 13/11/2020 8:30:26

De chemie, raffinage en staalindustrie zorgen voor 12% van de Vlaamse jobs. Nieuwe investeringen in technologieën zoals bio-economie, waterstof en circulaire economie zijn daarom hard nodig.

Lees hieronder verder   
Verwant

Standaardmethodes voor meten van plastic vervuiling in ontwikkeling

Serious Game Circonopoly helpt om jongeren circulair te denken

Nederlandse studenten ontwikkelen oven voor recyclage e-waste

Op weg naar koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie

Biomonitoring van Antwerpse en Valenciaanse luchtkwaliteit

430.000 euro steun voor project rond hergebruik van CO2, plastics en water

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Electrical Safety in Industrial Installations

Pilz Academy - Herentals

woensdag 2 december 2020

Logistiek Manager als Logistiek Auditor

IMF Academy (centraal Nederland)

van 3/12/2020 tot 17/12/2020

Energy Mission Webinar

online event

donderdag 3 december 2020

Safety validation training

Pilz Academy - Herentals

donderdag 3 december 2020

Overdrukbeveiliging en veiligheidskleppen

Het ingenieurshuis - Antwerpen

van 7/12/2020 tot 10/12/2020

Wire

Messe Düsseldorf

van 7/12/2020 tot 11/12/2020

Keuze van de redactie

(24/11) Autobekledingsbedrijf wordt producent van mondmaskers

(23/11) Nederlandse studenten ontwikkelen oven voor recyclage e-waste

(19/11) Proximus, SkeyDrone en DroneMatrix ontwikkelen drone-platform

(18/11) 600.000 euro voor 25 innovatieve West-Vlaamse samenwerkingsprojecten

(12/11) Flanders Make ontwikkelt eerste zelfrijdende tractor

(9/11) 430.000 euro steun voor project rond hergebruik van CO2, plastics en water

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Er is een nieuw rapport opgesteld over de mogelijkheid om de Vlaamse industrie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De studie is uitgevoerd door Deloitte, Vrije Universiteit Brussel, Antwerp Management School en Climact.

Het team, werkend in opdracht van Vlaams minister Hilde Crevits en VLAIO, heeft het voorbije jaar onderzoek gedaan naar potentiële nieuwe technologieën en de visie gevraagd van deskundigen.

Met een eigen model hebben ze een pad naar 2050 samengesteld. De studie past binnen het zogenaamde “moonshot”-innovatieprogramma van de Vlaamse overheid.

Dit programma is vorig jaar gelanceerd en investeert jaarlijks 20 miljoen euro in Vlaams basisonderzoek naar nieuwe technologieën, zodat die tegen 2050 op industriële schaal toepasbaar zijn in een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie.

In Vlaanderen zijn de sectoren chemie, staalproductie en raffinaderijen verantwoordelijk voor circa 30% van de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen en 90% van de industriële broeikasgasuitstoot onder emissiehandel.

Tegelijk zijn het cruciale sectoren voor de Vlaamse economie en behoren ze bij de top qua energie-efficiëntie. Er zijn 176.300 mensen rechtstreeks tewerkgesteld in de chemie, raffinage en staalindustrie. Samen met de indirecte tewerkstelling zijn dat er 343.000, ofwel 12% van de tewerkstelling in Vlaanderen.

De meeste producten die ze maken, zullen ook in 2050 nog nodig zijn. Denk maar aan staal voor windturbines, of kunststoffen voor gebouwisolatie.

Op vandaag produceert de Vlaamse basisindustrie in vergelijking met veel andere landen al erg duurzaam, maar toch staan deze bedrijven voor een enorme uitdaging. Er was grote eensgezindheid om zulke doorkijk tot 2050 te laten maken.

De studie identificeert een aantal transitiepaden voor de omslag naar klimaatneutraliteit:

  • Gebruik van biomassa in plaats van fossiele grondstof.
  • Circulair gebruik van kunststof, bijvoorbeeld via chemische recycling.
  • Meer gebruik van (groene) elektra om te verwarmen en waterstof in te zetten in plaats van aardgas.
  • Afvang van uitgestoten CO2 en omzetting naar nieuwe basismoleculen, zoals methanol, of het ondergronds bergen in oude gasvelden.

Er werden drie scenario’s doorgerekend tot 2050, op basis van verwachtingen van mogelijke technologiedoorbraken en veronderstelde kostprijzen van energie en grondstoffen.

Zo kwamen de onderzoekers tot een mogelijk traject voor de Vlaamse basisindustrie. Hun routekaart geeft per 10 jaar tot 2050 de belangrijkste transformatiestappen.

Bepaalde voorbereidingsstappen moeten ook tijdig klaar zijn, zoals demo-installaties of transportleidingen voor CO2 of waterstof. Uitgaande van een aantal doorbraken en gunstige condities zou zo een CO2-reductie van 80-90% mogelijk zijn tegen 2050.

Voornaamste richtingen die de routekaart aangeeft:
  • De staalsector kiest voor gebruik van afvalhout en waterstof in plaats van cokes, en zet haar koolstofhoudend restgas van de ovens via bacteriën om naar ethanol, als brandstof of als grondstof voor de chemie.
  • Vlaamse raffinaderijen verschuiven hun productie naar brandstoffen voor luchtvaart en scheepvaart, en nafta voor de chemie in Europa. Met gebruik van grondstoffen zoals plastic afval en olie uit biomassa.
  • De chemie gebruikt minder nafta voor haar crackers, en gaat het kraken op een andere manier doen. Alternatieve grondstoffen zijn biomassa, waterstof, gerecupereerde plastics, en ethanol en methanol gemaakt van opgevangen CO2.
  • Ongeveer de helft van de CO2-vermindering gebeurt door CO2 op te vangen en om te zetten naar andere producten of in lege gasvelden op te slaan.

Volgens de experts is voldoende en betaalbare hernieuwbare energie een cruciaal element. CO2 vermijden vraagt vaak extra energie. De voorspellingen gaan uit van mogelijk tot 3 keer meer elektra en 3 keer meer waterstof voor de industrie tegen 2050.

Gelet op de beperkte oppervlakte van Vlaanderen moet een deel hernieuwbaar geproduceerde waterstof geïmporteerd worden, al dan niet gebonden in een ander molecule - en tegen een concurrentiële prijs.

De evolutie van de CO2-prijs in Europa en de concurrentie buiten Europa zijn andere voorbeelden van onzekere parameters.

Minister Hilde Crevits beklemtoonde dat het innovatiebeleid onverminderd wordt voortgezet. Vlaanderen maakt daarbij gebruik van financiële hefbomen die Europa met haar Green Deal aanreikt om demo-installaties en infrastructuur gebouwd te krijgen. << (Lydia Heida) (foto: VLAIO)

Reageren
Abonneer op onze nieuwsbrief

Mis ook dit niet...

Licht verstrooien met ’geconcentreerde willekeur’

UTwente heeft met precisie 3D printing een lichtverstrooier op microschaal gebouwd die random is maar toch gecontroleerd, om zo te zien hoe licht door een object beweegt.

Ook sleutel Tesla Model X slecht beveiligd

Onderzoekers van COSIC* hebben ernstige beveiligingsproblemen ontdekt in de draadloze autosleutel van de Tesla Model X. Eerder hackten ze al de sleutel van de Tesla Model S.

Nederlandse studenten ontwikkelen oven voor recyclage e-waste

Team CORE van de Nederlandse Technische Universiteit presenteerde onlangs zijn R&D-oven voor het recyclen van e-waste, ofwel elektronisch afval, met als doel een efficiënte recyclage.

Rent-All optimaliseert logistieke processen van verhuuritems

RFID-integrator Aucxis implementeerde een automatisch detectiesysteem bij verhuurbedrijf Rent-All. Laadlijsten worden sneller en foutloos afgewerkt, en er zijn geen naleveringen meer nodig.

Remote sensing ingezet voor meten buigzaamheid gewassen

PhD-student Sugandh Chauhan van UTwente toonde een nieuwe, op remote sensing gebaseerde benadering aan om de gevoeligheid voor legeren, ofwel buigen, van gewassen in kaart te brengen.

Supercomputer helpt NASA-onderzoek naar maanmissie’s

De supercomputer biedt krachtige modellerings- en simulatiemogelijkheden ter ondersteuning van kritisch onderzoek voor een veilige en succesvolle ruimtevlucht naar de maan tegen 2024.

‘Women in tech’ coachingtraject zet in op meer vrouwelijke ondernemers

Momenteel heeft 53% van laatste lichting start-ups bij Start it @KBC een vrouwelijke founder. Het sein voor de accelerator om door te zetten en nog meer vrouwen aan te spreken.

Predictive twins oplossing voor uitdagingen in de bouw

De bouw- en infrasector is bezig met grote vervangings- en renovatieprojecten, en circulair en energieneutraal bouwen. TNO stelt dat voorspellende digitale replica's hierbij kunnen helpen.

xiros film geleiderol voor labellingtechnologie is smeermiddelvrij

Zwarte geleiderol met soepel lopende polymeer kogellagers bespaart tot wel 48% gewicht en 42% massatraagheid. De nieuwe zwarte geleiderol van igus biedt nu een echte sensatie op het gebied van verpakkings- en labellingtechnologie. Het installatieklare systeem overtuigt niet alleen visueel, maar ook technisch. >>

Partners