Aon onderzocht wereldwijde bedrijfsbetrokkenheid in 2015

Uit de studie blijkt dat de bedrijfsbetrokkenheid van werknemers wereldwijd steeg van 61% in 2014 naar 62% in 2015 wat gelijkloopt met de opgetekende economische groei (1%).

Trefwoorden: #AON, #bedrijfsbetrokkenheid, #economische groei, #studie, #werknemer, #werknemersengagement

Lees verder

HR

( Foto: Aon )

ENGINEERINGNET.BE - Maar deze globale stijging van het werknemersengagement varieert sterk volgens de regio: van 57% in Europa tot 71% in Latijns Amerika.

Daarnaast brengt het onderzoek de voornaamste drijfveren in kaart die leiden tot een grotere betrokkenheid. De top 3 is wereldwijd dezelfde: carrière-opportuniteiten, billijke vergoeding en een goede bedrijfsreputatie.

Minder dan de helft van de werknemers (46%) evalueert zijn verloning als billijk terwijl een correcte EVP (Employee Value Proposition) aan belang wint.

Studies tonen aan dat een grotere werknemersbetrokkenheid een positieve invloed heeft op de aandeelhouderswaarde. Dit zet het management ertoe aan om een management een “engagement cultuur” te gaan ontwikkelen binnen het bedrijf.

De wisselwerking tussen economische groei en engagement kent grote regionale verschillen die verklaard worden door culturele verschillen, regionale risico’s en economische opportuniteiten.

De lagere scores in Europa die al 3 jaar op 57% stagneren, worden verklaard door de beperkte groeiperspectieven. Bedrijven in markten met economische tegenwind hebben immers minder middelen ter beschikking om te investeren in menselijk kapitaal waardoor de werknemers gedemotiveerd geraken.

Waar economische rugwind wordt opgetekend stelt de studie vast dat het daaropvolgende jaar de betrokkenheid van de werknemers stijgt wat dan weer een positieve invloed heeft op de bedrijfsresultaten. In Noord Amerika heeft de 66% score bijna het niveau van voor de recessie bereikt.

De studie stelt evenwel vast dat hypergroei werknemers ook kan ontmoedigen. De snelgroeiende economieën in Oost-Azië maken dat bedrijven de opportuniteiten en klanteneisen niet kunnen volgen wat de druk op hun werknemers verhoogt en een daling van het engagement voor gevolg heeft.

Werner Keeris, Aon: “De positieve correlatie tussen engagement en shareholdersvalue brengt met zich mee dat engagement aan belang gewonnen heeft in de bestuurskamer. Betrokkenheid meten is één ding, maar het gaat erom de motieven kennen die tot die actieve betrokkenheid leiden.”