Waterschappen en het Rijk ondertekenen Green Deal Energie

Waterschappen zetten nog meer in op duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht en streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden.

Trefwoorden: #duurzame energieopwekking zoals biogas, #Green Deal Energie, #het Rijk, #waterkracht, #Waterschappen, #windenergie, #zonne-energie

Lees verder

Techniek

( Foto: © Bart van Vliet )

ENGINEERINGNET.NL - Dat staat in de Green Deal Energie die de waterschappen en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) onlangs met het Rijk hebben getekend.

Doel van de Green Deal Energie is om de opwekking van duurzame energie te versnellen en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Hiervoor kunnen de waterschappen vele middelen inzetten, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, biomassa, terreinen en oppervlaktewater.

In een eerdere Green Deal Energie (2011) spraken de waterschappen al met het Rijk af meer biogas te produceren door rioolwaterzuiveringsinstallaties om te bouwen naar zogenaamde Energiefabrieken.

Deze nieuwe Green Deal stimuleert daarnaast ook toepassing van andere vormen van duurzame energieopwekking, zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ook kunnen terreinen waar mogelijk ter beschikking worden gesteld aan bijvoorbeeld burgercoöperaties.

De nieuwe Green Deal Energie is een volgende stap in de uitvoering van het SER Energieakkoord waarin is afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor 40% in het eigen energieverbruik zullen voorzien. In de periode daarna willen de waterschappen zo snel mogelijk energieneutraal worden.

Aan de Green Deal Energie is een onderzoekstraject gekoppeld van de STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende jaren wordt gezamenlijk meer dan 800.000 euro extra geïnvesteerd in innovaties en onderzoek naar energieproductie en energiebesparing in het waterbeheer. Zo wordt er onder andere gekeken naar de mogelijkheid om meer energie te besparen bij de poldergemalen van de waterschappen.

De waterschappen laten op een digitale Energiekaart zien dat zij al volop aan de slag zijn met de voornemens uit de Green Deal Energie. Op energiekaart.uvw.nl is de kaart van de Nederlandse waterschappen te zien met daarop ruim 220 duurzame energieprojecten.

Luc Kohsiek, voorzitter van de STOWA: "Wij gaan aan de slag met onderzoek naar nieuwe vormen van energie in het waterbeheer en mogelijkheden om minder energie te gebruiken. Daarbij wordt gedacht aan het benutten van koude en warmte uit het oppervlaktewater, waterkracht en ook onderzoek naar minder energiegebruik door gemalen. Deze overeenkomst met RVO gaat ons helpen om innovaties sneller te ontwikkelen en toe te passen."