FEVIA: ”Kilometerheffing bedreigt 456 jobs in voedingsindustrie”

Volgens FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, is het een illusie om te denken dat een kilometerheffing het verkeersinfarct in ons land zal oplossen.

Trefwoorden: #FEVIA, #kilometerheffing, #voeding, #voedingsindustrie

Lees verder

Nieuws

( Foto: © IPV-IFP / Lies Willaert )

ENGINEERINGNET.BE - De kilometerheffing voor vrachtwagens is vandaag in werking getreden. De mobiliteitsknoop op onze wegen ondergraaft de aantrekkelijkheid van België als investeringsland.

Ambitieuze en gedeelde inspanningen zijn dringend nodig om het verkeersinfarct in ons land dringend aan te pakken. Volgens FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, is het echter een illusie om te denken dat een kilometerheffing voor vrachtwagens hiertoe kan bijdragen.

Een studie van Transport and mobility Leuven (TML) toont aan dat de kilometerheffing de voedingsindustrie niet minder dan 456 jobs kan kosten. De Belgische voedingsindustrie wordt daarmee het zwaarst getroffen en vraagt bijkomende flankerende maatregelen om de economische impact te verminderen.

Het Federaal Plan Bureau heeft meermaals aangetoond dat een kilometerheffing alleen voor vrachtwagens geen goede maatregel is om het verkeersinfarct op onze wegen op te lossen.

Een door FEVIA bestelde studie van Transport and Mobility Leuven (TML) bracht de grote economische impact van de kilometerheffing op de voedingsindustrie aan het licht.

Chris Moris, Directeur Generaal van FEVIA: “Voeding is met voorsprong het belangrijkste product dat over onze wegen wordt getransporteerd. De kilometerheffing verhoogt de transportkost van voeding met 150 miljoen euro.

Onze concurrenten in het buitenland betalen geen kilometerheffing als ze exporteren buiten België. Deze maatregel maakt onze bedrijven dus minder competitief en kost jobs en welvaart in België, zonder het mobiliteitsprobleem op te lossen.”

Voorzitter van FEVIA, Jean Eylenbosch: “Het is zonder meer ironisch dat net op het moment dat de lastenverlagingen in het kader van de taks-shift voelbaar worden, deze winst volledig teniet wordt gedaan door de kilometerheffing. Beseffen we wel dat 150 miljoen euro voor de voedingsindustrie gelijk staat aan twee indexsprongen?”

FEVIA pleit voor het toelaten van vrachtwagens die 36 paletten vervoeren in plaats van de huidige 33 paletten, of het gebruik van de grotere eco-combi’s. Daarnaast blijft de verdere uitwerking van flankerende maatregelen specifiek voor de agro-voedingsketen noodzakelijk.

Moris: “De komende maanden zal onze federatie in nauw contact met haar leden de gevolgen van de kilometerheffing op het terrein nauwlettend opvolgen. Als de resultaten van de TML studie in de praktijk worden bevestigd, moeten de aangekondigde flankerende maatregelen sterk worden uitgebreid.”