Reactie FANC op uitlekken rapport van communicatie-audit

Het FANC neemt akte van diverse berichten die vandaag in de pers verschenen zijn m.b.t. het rapport van de communicatie-audit bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Trefwoorden: #FANC, #kernenergie, #nucleaire controle

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Het FANC is verbaasd dat een rapport of delen ervan omtrent een externe audit naar de pers gelekt zijn.

Tot op vandaag heeft de directie van het FANC zelf het auditrapport nog niet ontvangen en heeft dus nog steeds geen kennis van de inhoud.

Het FANC is er zich van bewust dat er in de organisatie en werkwijze op het vlak van communicatie van het agentschap elementen zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Net daarom is in het verleden een audit aangevraagd.

De bedoeling van een audit is om pijnpunten bloot te leggen, zodat daar met een gepast actieplan op gereageerd kan worden. In deze zin hebben o.a. tal van medewerkers hun medewerking verleend aan deze audit.

Het is echter onaanvaardbaar dat dergelijke rapporten blijkbaar bewust vroegtijdig gelekt worden, waardoor publiekelijk schade wordt berokkend aan medewerkers en de hele organisatie.

Van zodra het rapport in hun bezit zal zijn en daar de nodige conclusies uit getrokken zullen zijn, zal over een actieplan gecommuniceerd worden.


(bron: FANC)