Geert Bourgeois licht nieuwe Vlaamse internationaliserings-strategie toe

Op de eerste Exportbeurs van Flanders Investment & Trade (FIT) lichtte Vlaams Minister-president Geert Bourgeois de nieuwe Vlaamse internationaliserings-strategie toe.

Trefwoorden: #export, #exportbeurs, #FIT, #Flanders Investment & Trade, #Geert Bourgeois, #internationalisering

Lees verder

Nieuws

( Foto: N-VA, Geert Bourgeois )

ENGINEERINGNET.BE - Flanders Investment & Trade (FIT heeft de afgelopen maanden 150 economische partners, bedrijven en kennisinstellingen samengebracht om duidelijke antwoorden te formuleren op cruciale vragen voor de internationale toekomst van de Vlaamse economie: waar is verdere groei mogelijk en wat hebben Vlaamse bedrijven het meest nodig om nog meer successen te boeken?

FIT brengt in 2016 voor het eerst al zijn 100 buitenlandse vertegenwoordigers tegelijk naar Vlaanderen, om Vlaamse bedrijven te helpen met hun internationale zakenplannen.

Internationalisering is de levensader van de Vlaamse economie. Dat hebben verschillende studies al bewezen. In een snel veranderende omgeving en grote concurrentie op de wereldmarkt, moeten we een tandje bijsteken als we onze positie niet willen verliezen.

Daarom heeft FIT, in opdracht van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, een nieuwe internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie uitgewerkt, in samenspraak met 150 partners en bedrijven.

Ten eerste zet Vlaanderen in op vijf toekomstgerichte domeinen waarin we onze expertise sneller internationaal willen vermarkten: “Life sciences & Health”, “Food”, “Solution driven engineering & Technology”, “Smart Logistics”, “Sustainable resources, materials & chemistry”.

Deze keuzes zijn in samenspraak gebeurd met de partners o.b.v. drie criteria waaraan deze thema’s moesten voldoen om een strategische focus te vormen:

  1. Differentiërend t.o.v. andere regio’s en wervend;
  2. Vlaanderen is er nu al sterk en gekend om, geloofwaardigheid is belangrijk;
  3. Toekomstgericht - innovatief met groeipotentieel voor werkgelegenheid, duurzaamheid is belangrijk.

Ten tweede wil men meer bedrijven doen internationaliseren en hier verankeren. Hindernissen voor bedrijven moeten weggewerkt worden en er voor zorgen dat bedrijven sneller weten bij wie ze terecht kunnen als ze internationaal gaan.

FIT heeft met de bedrijven, kennisinstellingen en bedrijfsorganisaties die mee de strategie uitgewerkt hebben, in totaal voorlopig 23 acties bepaald, vermeld in de brochure ‘Vlaanderen Versnelt! Eén internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie!’. (zie link onderaan)

De betrokken partners werken samen verder aan de uitwerking daarvan in de komende jaren. Samenwerking staat centraal in co-creatie, zo realiseren we sneller de doelstellingen.

Geert Bourgeois: “Voor deze Vlaamse regering is de verdere internationalisering van de Vlaamse economie prioritair. Vlaanderen heeft unieke expertise waarmee we in de wereld heel wat kunnen betekenen. Deze moeten we nog beter vermarkten.”