Europese richtlijn voor drukapparatuur vernieuwd

Vanaf juli moet drukapparatuur, waarin de druk meer dan 0,5 bar bedraagt, voldoen aan de vernieuwde Europese Pressure Equipment Directive (kortweg PED, 2014/68/EU).

Trefwoorden: #drukapparatuur, #Europese richtlijn, #PED, #Pressure Equipment Directive, #Vinçotte

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - De Europese Pressure Equipment Directive (PED) bevat tal van bepalingen voor het ontwerpen en vervaardigen van veilige drukapparatuur, en voor het beoordelen van de conformiteit ervan.

Dankzij de vernieuwing is deze richtlijn nu volledig in overeenstemming met tal van andere Europese bepalingen, waaronder het NLF (New Legislation Framework) en de nieuwe Europese verpakkingsrichtlijn (Classification, Labeling and Packaging Regulation, CLP).

Met al deze richtlijnen wil de EU het op de markt brengen van drukapparatuur vereenvoudigen en stroomlijnen. Bovendien wil Europa, door middel van een beter markttoezicht door de lidstaten, vermijden dat er nog producten op de Europese markt terechtkomen die niet aan de essentiële veiligheidsvereisten van de PED voldoen.

Vandaag zijn de Europese bepalingen over drukapparatuur voornamelijk toegespitst op de fabrikant. De nieuwe versie van de PED definieert zeer duidelijk de vereiste dat nu ook de distributeurs en importeurs erover moeten waken dat de verhandelde drukapparatuur voldoet aan deze veiligheidseisen.

De vernieuwde Europese richtlijn beschrijft ook beter welke informatie een fabrikant zeker moet opnemen in zijn conformiteitsverklaring (voortaan in bijlage 4 van de wetgeving).

Bovendien moet de verklaring voortaan expliciet vermelden dat de conformiteit alleen onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.

De vernieuwde richtlijn voor drukapparatuur is vanaf 19 juli van kracht. Wanneer hij precies naar Belgisch recht wordt omgezet, is nog niet zeker, maar we vermoeden dat het KB hiervoor begin juli in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen.

De certificaten en besluiten die nog onder de huidige versie van de richtlijn afgeleverd zijn, blijven uiteraard geldig. De gecertificeerde drukapparaten moeten niet opnieuw gevalideerd worden.