1 miljoen euro voor betere doorstroming en veiligheid Leidsche Rijntunnel

De EU heeft 500.000 euro aan de provincie Utrecht toegewezen voor dit project, met de voorwaarde dat de provincie hetzelfde bedrag investeert, zodat het totaal op 1 miljoen euro ligt.

Trefwoorden: #C-ITS, #Coöperatieve Intelligente Transport Systemen, #Europese Unie, #InterCor, #Leiden, #Leidsche Rijntunnel, #Rijntunnel

Lees verder

Nieuws

( Foto: Provincie Utrecht )

ENGINEERINGNET.NL - Dit gebeurt in het kader van het Europese project InterCor. Dit is erop gericht initiatieven voor Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS) met elkaar te verbinden. C-ITS zijn systemen gericht op het uitwisselen van data tussen voertuigen en weginfrastructuur met behulp van mobiele netwerken.

Door deze systemen goed in te richten, kan de doorstroming op de weg worden verbeterd. Dit resulteert in een besparing van tijd en kosten en een afname van congestie, onveilige situaties en uitstoot.

Het doel van InterCor is om binnen een netwerk internationale corridors bestaande C-ITS diensten te versterken en te testen. Binnen de provincie Utrecht ligt de focus op het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de A2 rond de Leidsche Rijntunnel.

Door de communicatie tussen tunnelmanagementsystemen, verkeersmanagementsystemen en logistieke partijen te verbeteren kan het gebruik van het wegdek worden geoptimaliseerd. Met de logistieke partijen wordt onder andere gekeken naar het verbeteren van de informatievoorziening voorafgaand en tijdens de reis. Met deze informatie kunnen trucks bijvoorbeeld tijdig een andere route kiezen of aangeraden worden om op een ander moment te vertrekken.

De subsidie is toegewezen vanuit het Connecting Europe Facility: Transport programma, het Europese programma voor vervoer en transport. Doel van het programma is het verbeteren van het hoofdnetwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie. In het project wordt samengewerkt met partners uit Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk.

De projectduur bedraagt 3 jaar, met een start na de zomer. Voor de uitvoering van het project is een forse Europese subsidie van 500.000 euro beschikbaar voor de provincie Utrecht. Om deel te nemen aan het project levert de provincie een eigen bijdrage die gelijk staat aan de Europese bijdrage.