Antwerpse haven investeert eerste keer in West-Afrikaanse haven

De havens van Antwerpen en San Pedro in Ivoorkust blijven de komende jaren samenwerken om de verdere expansie van de West-Afrikaanse haven in goede banen te leiden.

Trefwoorden: #Antwerps havenbedrijf, #haven van Antwerpen, #investering, #logisitiek, #Port of Antwerp, #Port of Antwerp International, #San Pedro Haven

Lees verder

Techniek

( Foto: Antwerps Havenbedrijf, Eddy Bruyninckx )

ENGINEERINGNET.BE - San Pedro, de belangrijkste cacaohaven ter wereld, wil zich op regionaal niveau ontpoppen tot een logistieke hotspot voor de behandeling van onder meer meststoffen, cashew noten en cacao.

Om die ambitie waar te maken zal er begin volgend jaar gestart worden met de bouw van het logistiek platform San Pedro Logistique.

Een deel van het kostenplaatje van dit project zal gefinancierd worden door Port of Antwerp International (PAI), de consultancy- en investeringsdochter van het Havenbedrijf Antwerpen. Het is meteen ook de eerste keer dat PAI, dat al geruime tijd actief is in West-Afrika, een financiële investering doet in deze regio.

Reeds in 2011 ondertekenden de havens van San Pedro en Antwerpen een overeenkomst waarmee de samenwerking tussen beide havens werd bezegeld. Sinds die tijd groeide de overslag in San Pedro aan tot 4,9 miljoen ton, werd het masterplan voor de ontwikkeling van de haven opgestart, werden er logistieke zones ontwikkeld en werd er wederzijdse promotie gevoerd.

Een positieve balans dus die beide partijen deed besluiten om de overeenkomst opnieuw te verlengen voor een periode van 5 jaar. Vorige donderdag ondertekenden Eddy Bruyninckx, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen, Kristof Waterschoot, directeur van PAI en Hilaire Lamizana, algemeen directeur van de havenautoriteit van San Pedro deze overeenkomst.

Naast het ter beschikking stellen van de nodige technische expertise voor de uitbouw, voorziet de overeenkomst onder meer dat APEC, het trainings- en opleidingscentrum van de Antwerpse haven, jaarlijks twee beurzen geeft aan medewerkers van de haven van San Pedro met het oog op hun verdere training.

Een van de onderdelen uit het masterplan voor de uitbouw van de haven van San Pedro is de ontwikkeling van een logistiek platform. De Belgische groep Sea-Invest, die in Ivoorkust al actief is in de haven van Abidjan, neemt hierin het voortouw.

De totaalkost van het project bedraagt 5,5 miljoen euro, waarvan 35% door PAI wordt gefinancierd. In ruil krijgt PAI twee bestuursposten toegewezen in de vennootschap achter San Pedro Logistique. Verwacht wordt dat het platform rond de zomerperiode van volgend jaar operationeel zal zijn.