Vlaamse exporteurs positief over de toekomst

Uit de resultaten van de FIT exportbarometer 2016 blijkt dat het vertrouwen in de wereldeconomie van Vlaamse exporteurs positief is en dat de verwachtingen hooggespannen zijn.

Trefwoorden: #export, #exportbarometer, #FIT, #Flanders Investment & Trade, #logistiek

Lees verder

Nieuws

( Foto: FIT )

ENGINEERINGNET.BE - In totaal lieten 501 bedrijven in hun kaarten kijken over hun exportgedrag en -verwachtingen. Fevia, UNIZO en Voka zetten mee hun schouders onder deze editie.

Met de exportbarometer neemt Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, jaarlijks de temperatuur op bij Vlaamse exporterende bedrijven.

De enquête geeft vooral een goed inzicht in het exportgedrag van kleine ondernemingen, want ruim 80% van de 501 deelnemende bedrijven telt minder dan 50 werknemers. Meer dan de helft (55,2%) zijn zelfs zogeheten micro-ondernemingen met minder dan 10 medewerkers.

Op een schaal van 1 tot 10 staat het gemiddelde vertrouwen van Vlaamse exporteurs in het economische klimaat op 6,2. Een positieve score en vooral een stabiel plaatje ten opzichte van de editie van vorig jaar.

Dat ruim de helft (52,2%) zijn exportcijfer het voorbije jaar zag toenemen, zit daar ongetwijfeld voor iets tussen. Meer dan 1 op 4 gaf aan dat zijn uitvoer met 30% of meer gestegen is ten opzichte van vorig jaar, ruim 18% noteerde zelfs een toename van 50% of meer.

Extra volumes realiseren, een verzadigde thuismarkt en risicospreiding zijn dé drijfveren om de grenzen over te steken. Een degelijke lokale partner vinden, betalingsrisico’s en regelgeving worden aangestipt als belangrijkste hordes.

Vooral de uitvoer binnen Europa groeide opmerkelijk. Zo zag 44,1% van de bedrijven zijn export naar onze buurlanden toenemen en 47,6% zag een stijging binnen de overige EU-lidstaten.

Binnen de EU blijven Nederland, Frankrijk en Duitsland de belangrijkste handelspartners, al nam het belang van onze oosterburen af ten opzichte van de vorige meting.

Wat de niet-EU-landen betreft zijn de VS, Zwitserland en China topbestemmingen voor onze Vlaamse export. Zo verwacht meer dan een kwart (27,3%) van wie buiten Europa exporteert, dit jaar de grootste groei in de VS.

Opvallende stijgers ten opzichte van de vorige editie: Canada en de Verenigde Arabische Emiraten.

Minder goed is het gesteld met de export naar Centraal- en Zuid-Amerika. Een vijfde (20%) zag zijn exportstroom naar die regio dalen, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014. Vooral Brazilië heeft op drie jaar tijd veel terrein verloren.

De exportverwachtingen voor de komende jaren zijn hooggespannen. Bijna drie op vier (73,2%) voorspelt een stijging van de omzet uit export en ruim twee derde (67,7%) schat in dat het belang van export in de totale omzet zal toenemen. En net zoals in de vorige rondvraag hoopt ruim 7 op 10 (71,4%) in de nabije toekomst nieuwe markten aan te boren.

Van deze groep wil bijna 7 op 10 (67,8%) in de komende 3 jaar naar 2 tot 5 nieuwe landen exporteren. 15,3% ziet 6 tot 10 nieuwe bestemmingen haalbaar en 7,5% hoopt zelfs in meer dan 10 nieuwe landen aanwezig te zijn.

Opnieuw kijken ze in de eerste plaats naar andere markten binnen de EU, daarna naar Azië en het Nabije- en Midden-Oosten.