VIL wordt single point of contact voor Vlaamse logistiek

Vanaf 1 januari 2017 wordt het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) de speerpuntcluster voor Logistiek. De Vlaamse regering heeft de laatste horde van de cluster goedgekeurd.

Trefwoorden: #cluster, #logistiek, #Philippe Muyters, #speerpuntcluster, #VIL, #Vlaamse Regering, #Vlaams Instituut voor de Logistiek, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VIL )

ENGINEERINGNET.BE - Met zijn nieuwe clusterbeleid wil de Vlaamse Regering inzetten op het versterken van strategische samenwerkingsverbanden tussen bedrijven.

Logistiek is verkozen als een van de speerpuntsectoren die in de toekomst economisch het verschil kunnen en zullen maken in Vlaanderen. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) werd in januari 2016 formeel aangeduid om een voorstel tot speerpuntclusterorganisatie logistiek uit te werken.

Vorige week werd het business plan dat het VIL hiervoor uitwerkte finaal goedgekeurd door het Hermes-beslissingscomité van VLAIO. Hierdoor wordt het VIL vanaf 1 januari 2017 de trekker van de speerpuntcluster logistiek.

Het ‘proven track record’ en de grote gedragenheid door de bedrijven (meer dan 500 clusterleden) hebben zeker bijgedragen tot deze erkenning door de Vlaamse Regering.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Als je wil dat innovatie ook effecten heeft op het terrein, moeten de bedrijven ook zelf echt vragende partij zijn en de meerwaarde inzien. Het hoofddoel van de speerpuntclusters is de samenwerking en interactie tussen de bedrijven en de kennisinstellingen verbeteren en de bedrijven ondersteunen zodat ze hun innovatieve ideeën ook daadwerkelijk vermarkt krijgen. Het VIL heeft een significant draagvlak bij bedrijven waardoor het voor logistiek de geknipte organisatie is om hier het voortouw te nemen.”

VIL voorzitter Danny Van Himste (foto): “Wij hebben meer dan een jaar aan ons dossier gewerkt. Er is een externe marktbevraging én een interne ledenbevraging gedaan rond clusterthema’s en activiteiten; er zijn gedurende maanden gesprekken gevoerd met de partners uit de ‘triple helix’, zowel in binnen- als buitenland; ettelijke vergaderingen met de Raad van Bestuur en meerdere brainstorms en workshops gehouden.”

De speerpuntcluster logistiek zal focussen op vier domeinen: digitalisering, Flanders gateways, duurzaamheid en omni-channel. Rond deze vier domeinen gaat het VIL, samen met partners uit de triple helix, projecten lanceren, netwerking activiteiten organiseren, beleidsadvies en -ondersteuning geven, training en vorming faciliteren en een internationale dimensie toevoegen.

Van Himste: “De grootste voldoening halen wij uit de erkenning van het belang van logistiek voor onze regio en de erkenning van het VIL als single point of contact voor logistiek in Vlaanderen.”