Extra impuls voor toepassing wetenschappelijke kennis

De toepassing van onderzoek wordt zwaarder meegewogen in de beoordeling bij de NWO en er komt 10 miljoen euro vrij voor wetenschappers om promotieonderzoek te doen bij een bedrijf.

Trefwoorden: #KNAW, #Knowledge Transfer Offices, #NWO, #promotieonderzoek, #StartupDelta, #VSNU, #wetenschappelijke kennis, #wetenschappers

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - Op verzoek van staatssecretaris Dekker (wetenschap) gaat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) reeds behaalde prestaties wat betreft valorisatie meewegen bij de beoordeling van subsidieaanvragen.

Samenwerking tussen bedrijven en universiteiten verhoogt de kans op daadwerkelijke toepassing van kennis. Dekker wil het mogelijk maken dat gepromoveerd kan worden onder begeleiding van een bedrijf en een hoogleraar. Het bedrijfsleven, de universiteit en NWO betalen alle drie mee aan een totaal budget van 10 miljoen euro dat hiervoor beschikbaar komt.

Ook komt er een staatsprijs voor wetenschap met maatschappelijk impact: de nationale valorisatieprijs. De opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek worden steeds beter toegepast in de praktijk, maar het kan en moet nog beter, aldus de Nederlandse overheid. Daarom geeft staatssecretaris Dekker (wetenschap) hier een extra impuls aan.

Dekker: “Onderzoekers worden nog steeds te veel beoordeeld op basis van aantallen publicaties. Geen wonder dus dat ze daar veel van hun tijd in stoppen. Daarom schiet het toepassen van hun kennis er vaak bij in. Dat is eeuwig zonde. Een artikel voor vakgenoten in een bekend vakblad is natuurlijk eervol, maar het is op zijn minst zeker net zo waardevol als wetenschappelijke kennis ook gebruikt wordt om de wereld beter te maken. Ik vind dat we onderzoekers daarom meer erkenning en waardering moeten geven als ze ook oog hebben voor de toepassing van hun ontdekkingen.”

Universiteiten helpen ondernemende wetenschappers al via Knowledge Transfer Offices (KTO’s). Deze richten zich echter vaak te sterk op de medische en technologische wetenschapsgebieden. Daardoor blijven kansen liggen in de alfa- en gammavelden. Daarnaast is de omvang van KTO’s vaak nog te gering.

De VNSU maakt samen met de universiteiten en StartupDelta een plan van aanpak om de positie van KTO’s bij universiteiten te versterken, barrières weg te nemen, de capaciteit uit te breiden en de medewerkers verder te scholen via masterclasses.

Daarnaast kunnen hogescholen voortaan gebruik maken van een subsidie voor haalbaarheidsonderzoek binnen het Take-off programma van NWO-STW. Dat onderdeel van het programma was voorheen alleen voor academici toegankelijk.

De KNAW komt met een advies over nieuwe methoden, die de maatschappelijke en economische impact van wetenschap meer inzichtelijk kunnen maken.