Kilometerheffing vrachtwagens brengt 648 miljoen euro op

De kilometerheffing voor vrachtwagens in de drie gewesten van België bestaat op 1 jaar. Op die tijd hebben de vrachtwagens 5,7 miljard kilometer bij elkaar gereden op betalende tolwegen.

Trefwoorden: #kilometerheffing, #OBU, #on board unit, #Viapass, #vrachtwagen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Viapass )

ENGINEERINGNET.BE - Viapass maakt bij die eerste verjaardag een positieve balans op van een jaar werking. Tezelfdertijd geeft het ook gedetailleerde statistieken vrij over het tolsysteem in België.

Door een goede voorbereiding was het systeem operationeel vanaf de eerste dag. De jaarcijfers tonen trouwens aan dat april 2016 met 485 miljoen kilometer al meteen een van de beste maanden van het jaar was ondanks de paasvakantie.

Als algemeen gemiddelde kan aangehouden worden dat er tijdens de werkdagen 2,3 à 2,4 miljoen euro aan de drie gewesten samen werd uitgekeerd. Qua totalen geeft dit aan inkomsten: voor Vlaanderen: 408 miljoen euro, voor Brussel: 9 miljoen euro, oor Wallonië: 229 miljoen euro.

Het aantal afgelegde tolkilometers wordt exact gemeten via de On Board Units die elke vrachtwagen van meer dan 3,5 ton MTM aan boord moet hebben. Van de geregistreerde OBU’s ziet de top 5 van de landen die het meeste vrachtwagens uitgerust hebben om in België te rijden, na uiteraard de eigen landgenoten met 19 %, er uit als volgt: Polen, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Roemenië.

Volgens geïnde toleuro’s ziet de volgorde eruit als volgt: België 46%, Nederland 11% Polen 9%, Roemenië 6 % en Duitsland 5%. In Euro’s zijn de buitenlanders goed voor 54 % van de gegenereerde tolheffingen.

Het afgelopen jaar is zowel het wegennet als de tariefstructuur ongewijzigd gebleven. Het is de bevoegdheid van de onderscheiden gewesten om de tarieven te indexeren en aan te passen.

Zo heeft het Waalse Gewest aangekondigd dat met ingang van 1 juli er 33 kilometer betolde wegen bij het netwerk gevoegd worden; met name op de N29 en de N243. Voor Vlaanderen werd aangekondigd dat de studie- en evaluatieronde momenteel nog loopt en dat pas nadien aanpassingen zullen aangebracht worden waar en indien nodig.

Op 1 juli zullen Brussel en Vlaanderen de tarieven voor de kilometerheffing, zoals voorzien in het decreet, indexeren. Alle wijzigingen zullen uiteraard in detail worden weergegeven op de website www.viapass.be, net zoals overigens een dashboard van statistische sleutelgegevens van nu af aan.