Werkloosheidscijfers nog steeds in dalende lijn

Uit de nieuwe cijfers van de VDAB blijkt dat eind juni Vlaanderen 201.031 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) telt. Dat zijn er 13.689 of 6,4% minder dan vorig jaar.

Trefwoorden: #statistiek, #VDAB, #werkloosheid, #werkloosheidscijfers

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - De werkzoekenden met een werkloosheids­uitkerings­aanvraag (WZUA) staan voor 69,1% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 5,4%.

Op jaarbasis dalen zowel de WZUA’s (- 9,2%), de BIT-jongeren (- 9,3%) als de vrij ingeschreven werkzoekenden (- 4,7%). Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+14,4%) hoger af. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich melden als werkzoekende worden bij ‘Andere’ gerubriceerd.

De helft van de werkzoekenden is minder dan een jaar werkzoekend, 17,6% tussen 1 à 2 jaar en 32,1% langer dan twee jaar.

De allochtone werkloosheid (-1,4%) daalt. Deze kentering is hoopgevend na de status-quo van vorige maand en de jaar-op-jaar toename (+0,9%) eind april.

Er zijn meer werkzoekende 60-plussers (+10,5%), mede door de langere beschikbaarheid.

De werkloosheid in Limburg (-11,7%) daalt sneller dan in de rest van Vlaanderen.


(bron en infographic: VDAB)