Na vernieuwde energieheffing, nu ook toekomstvisie voor industrie?

De alternatieve regeling voor de energieheffing zorgt er op korte termijn voor het wegwerken van de structurele tekorten uit het verleden, maar een coherente lange termijn visie ontbreekt.

Trefwoorden: #chemie, #energieheffing, #essenscia, #life sciences, #sectorfederatie, #Vlaamse Regering

Lees verder

Columns

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Dat vindt essenscia vlaanderen, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, op basis van een eerste analyse van de cijfers. Bedrijven betalen het gros van de vernieuwde energieheffing en zijn tegelijkertijd een onmisbare schakel in de energietransitie.

Reden te meer om binnen de regering eindelijk werk te maken van de invoering van een energienorm die de energiekosten voor de industrie in Vlaanderen meer in lijn brengt met de kostprijs in de buurlanden.

De hervormde energieheffing die de Vlaamse regering vandaag heeft voorgesteld bevat enkele goede elementen, zoals het behoud van een financieringsbasis die elektriciteitsverbruik niet lineair penaliseert. Het voorstel zorgt er bovendien voor dat de factuur voor de gezinnen fors daalt en dat de kosten voor de industrie ongeveer stabiel blijven.

Aan de andere kant zien ondernemingen wel de beloofde kostendalingen vanaf 2018 wegvallen. Die verlaging was bedoeld om de concurrentiekracht te verbeteren omdat bedrijven in Vlaanderen zo’n 10 tot 40% meer betalen voor energie dan hun concurrenten in de buurlanden. Die kostenhandicap blijft dus bestaan, terwijl de ondernemingen de inspanningen op zich moeten nemen door ruim 80% van de kosten van de vernieuwde heffing te dragen.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Met dit voorstel heeft de Vlaamse regering op korte termijn rekening gehouden met de impact van energiekosten op de bedrijven, maar dit is slechts een eerste stap. Een succesvol klimaatbeleid overstijgt de huidige aanpak die louter via de elektriciteitsfactuur wordt gevoerd. Het zullen innovatieve bedrijven zijn die de technologische oplossingen moeten ontwikkelen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. De overheid heeft er dus alle belang bij om een competitief kader te creëren voor een innovatieve sector als de chemie en life sciences.”

De chemie en life sciences in Vlaanderen zijn kampioen in energie-efficiëntie. Ze produceren op de meest energiezuinig mogelijke manier en de producten die ze maken zorgen op hun beurt voor forse energiebesparingen in onder meer gebouwen en transport.

Zo is de industrie vandaag al goed voor 60% van de Europese doelstellingen in energie-efficiëntie die Vlaanderen moet halen. Met basiscomponenten voor zonnepanelen en windturbines en vooruitstrevende toepassingen als industriële warmtenetwerken en diepe geothermie is de sector een bondgenoot in een innovatieve aanpak van de klimaatuitdaging.

Els Brouwers, Hoofd Energie, Klimaat en Economie bij essenscia: “Het is noodzakelijk om de schuldenberg uit het verleden op te lossen, maar het is vooral nodig om werk te maken van een toekomstvisie in het belang van gezinnen, bedrijven en het klimaat. Een toekomst die mikt op de volledige marktintegratie van hernieuwbare energie, zonder subsidiemechanismen. Een toekomst die voluit inzet op innovatie en de ontwikkeling van energie-efficiënte technologieën.”


(bron: essenscia)