Veel interesse voor kweek van krab en sla in de Wieringermeer

Rijkswaterstaat heeft de proeftuin Achteroever Wieringermeer geopend voor de kweek van Chinese wolhandkrab, karper, zilte gewassen, drijvende teelt en de kweek van larven als voer voor vis.

Trefwoorden: #Deltares, #proeftuin Achteroever Wieringermeer, #Rijkswaterstaat, #Wieringermeer

Lees verder

Techniek

( Foto: Rijkswaterstaat )

ENGINEERINGNET.NL - Rijkswaterstaat heeft samen met Deltares het concept 'Achteroevers' ontwikkeld. Door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijken te laten, krijgen deze gebieden een nieuwe functie. Dat kan meerwaarde bieden op het vlak van ecologie, economie, veiligheid en leefbaarheid.

De proeftuin Achteroever Wieringermeer is één van de achteroevers in het IJsselmeergebied. In de proeftuin experimenteren de partners onder andere met de kweek van Chinese wolhandkrab, karper, drijvende- en zilte teelten en de kweek van Black Soldier Fly larven als voedsel voor krab en vis.

In een aantal bassins, gevuld met zoet of zilt water, wordt onderzocht hoe productieprocessen zo optimaal en duurzaam mogelijk ingericht kunnen worden. Daarbij worden zoveel mogelijk afvalstoffen opnieuw ingezet.

Met subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincie Noord-Holland wordt er gezocht naar nieuwe, innovatieve verdienmodellen op het vlak van zoet en zilt water.

Het EFRO-project loopt tot eind maart 2019. Bij een succesvolle afronding van de proeftuin zijn er diverse opschalingsmogelijkheden voor zowel de Wieringermeer en het IJsselmeergebied, als voor gebieden in de rest van Nederland en het buitenland.

Rijkswaterstaat, Deltares, Meromar Seafoods, Sportvisserij Nederland en Zilt Proefbedrijf werken en investeren samen in de EFRO-pilot. In het netwerk van publieke en private partijen om de proeftuin heen wordt meegedacht over de mogelijkheden voor opschaling.

Hieraan wordt bijgedragen door Stichting AKWA, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon.