Nederland in top 5 houden van meest concurrerende en welvarende landen

Om te concurreren met grote steden als Parijs en Londen is het belangrijk dat regio's zoals de randstad en Brainport Eindhoven, zich nog beter als één stedelijk netwerk positioneren.

Trefwoorden: #bedrijventerreinen, #Brainport Eindhoven, #greenports, #havens, #Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Brainport Eindhoven )

ENGINEERINGNET.NL - Om dit te bereiken komen er allerlei plannen waar het gaat om de bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van toptalent. Deze plannen worden gemaakt door overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners.

Dat is besloten in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), onder leiding van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wethouder Van der Burg van Amsterdam.

Door het beter verbinden van toplocaties als campussen, gemengde zakencentra, productielandschappen en aantrekkelijke woon-werkgebieden wil Nederland buitenlandse investeringen en talent aan trekken. Aan de hand van het Uitvoeringsprogramma REOS worden daarvoor de komende tijd ideeën ontwikkeld.

Het gaat daarbij onder meer om een betere digitale verbinding in steden, zoals Almere en Eindhoven. In Utrecht en Eindhoven gaan wethouders onderzoeken of voormalige haven- en industriegebieden zijn te ontwikkelen tot aantrekkelijke woon- en werkgebieden. Nederlandse toplocaties worden aangeprezen bij internationale bedrijven. Wethouders van Rotterdam en Den Haag gaan de bereikbaarheid binnen de randstad en die van Eindhoven verbeteren.

De noordelijke en zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven is een belangrijk economisch gebied in Nederland. Hier woont 37% van de Nederlandse bevolking, wordt 42% van het nationaal inkomen verdiend, worden 63% van de diploma’s in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs behaald en vindt 50% van alle private Research & Development plaats.

Hier liggen de grootste haven en één van de best verbonden luchthavens van Europa. En hier vinden internationale toonaangevende activiteiten plaats op gebieden als life science en nano-elektronica. Tegelijkertijd kan al deze bedrijvigheid, kennis en energie beter met elkaar verbonden worden.

Het Uitvoeringsprogramma REOS wordt uitgevoerd door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht, de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, de Economic Board Zuid-Holland, Economic Board Utrecht, Brainport Eindhoven en Amsterdam Economic Board, en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarmee is de samenwerking allerminst afgebakend. Dit Uitvoeringsprogramma moet als voorbeeld dienen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen Rijk en regio’s, waarbij ook andere partners kunnen aansluiten die de REOS-ambitie ondersteunen.