Voedingsbedrijven zijn voorlopers in wend- en werkbaar werk

Wend- en werkbaar werk: zeer actuele termen, maar ook containerbegrippen bij uitstek. De bedrijven uit de Belgische voedingsindustrie zijn er de voorbije jaren actief mee aan de slag gegaan.

Trefwoorden: #FEVIA, #voedingsindustrie, #wendbaar werk, #werkbaar werk

Lees verder

HR

( Foto: screenshot YouTube - FEVIA )

ENGINEERINGNET.BE - Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, organiseerde hierover samen met de vakbonden een event waar meerdere voedingsbedrijven getuigden hoe zij met concrete maatregelen stappen zetten naar wend- en werkbaar werk.

Jean Eylenbosch, voorzitter van Fevia: “Goed omgaan met je medewerkers is voor onze bedrijven een prioriteit. Reeds in het sectoraal akkoord 2015-2016 engageerden wij ons samen met de vakbonden om onder meer via het opleidingsfonds Alimento tools voor werkbaar werk ter beschikking te stellen van onze bedrijven.”

Tijdens het event in Brussel kwamen zeer uiteenlopende maatregelen aan bod, van het inzetten op een goed onthaal voor nieuwe werknemers, naar de gepaste begeleiding van uitzendkrachten, tot het ontwikkelen van peter- en meterschapsformules en werken rond ergonomie.

De rode draad doorheen alle getuigenissen is dat enkel maatregelen op maat van het bedrijf succesvol zijn. Er bestaat niet zoiets als 1 tool die voor iedereen algemeen kan toegepast worden.


(bron: FEVIA)