Licht aan einde van de tunnel voor goederenspoor IJzeren Rijn

Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kiezen uitdrukkelijk voor het 3RX-tracé voor de IJzeren Rijn, de spoorverbinding tussen de Haven van Antwerpen en het Ruhrgebied.

Trefwoorden: #goederenspoor, #Ijzeren Rijn, #logistiek, #Noordrijn-Westfalen, #spoorvervoer, #tracé, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Een samen­werkings­overeen­komst rond mobiliteit is in de maak en nu is er alvast een concreet initiatief om het dossier rond de IJzeren Rijn uit het slop te trekken.

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen willen een drie-landenoverleg waar ook de federale regering, Nederland en de Duitse Bondsregering bij betrokken zijn.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Op technisch niveau is er na veel studiewerk een consensusvoorstel uit de bus gekomen: het is nu tijd om het politieke niveau te tillen. We gaan de Europese Commissie om steun vragen, want dit is bij uitstek een hoopgevend Europees mobiliteitsproject dat vrachtwagens van de weg zal halen.”

De jarenlange patstelling rond de verschillende alternatieve tracés voor de IJzeren Rijn werd begin dit jaar doorbroken door een studie, die Weyts organiseerde omtrent de haalbaarheid van de ‘Rhein-Ruhr-Rail Connection’ (3RX).

Dit tracé loopt van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo en zet zijn weg verder aan de Duitse zijde van de grens tot in Viersen. Het internationale onderzoek bevestigde dat het 3RX-tracé kosten-batenresultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met het historische tracé van de IJzeren Rijn, maar dan aan pakweg de helft van de kost.

Tot nu werd de discussie over de IJzeren Rijn gevoerd op technisch en administratief niveau. Als het politiek overleg wordt opgestart, kunnen er in de afzienbare toekomst knopen doorgehakt worden en is er eindelijk concreet uitzicht in dit oude dossier.