West-Vlaanderen ziet economische opportuniteiten in waterstof

Volgens de Energievisie van de Vlaamse Regering moeten alle nieuw verkochte auto’s vanaf 2035 uitstootvrij zijn. Naast elektrische auto’s zijn auto’s op waterstof een oplossing.

Trefwoorden: #economie, #emissie, #POM West-Vlaanderen, #uitstoot, #waterstof, #waterstofauto

Lees verder

Nieuws

( Foto: POM West-Vlaanderen )

ENGINEERINGNET.BE - Er wordt geschat dat tegen 2050 wereldwijd 400 miljoen wagens, 5 miljoen vrachtwagens en meer dan 15 miljoen bussen op waterstof zullen rijden.

De POM West-Vlaanderen is overtuigd van de economische opportuniteiten van waterstof voor de West-Vlaamse economie en heeft de ambitie om deze nieuwe en duurzame technologie snel en concreet toegankelijk te maken.

Waterstof kan opgewekt worden uit water met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Elektrische- en waterstofvoertuigen zullen in de mobiliteit van de toekomst waarschijnlijk naast elkaar bestaan, elk met hun eigen specifieke toepassingen.

Waterstof leent zich, naast toepassing in transport, ook uitstekend voor grootschalige opslag van hernieuwbare energie. Het kan bijvoorbeeld geïnjecteerd worden in het aardgasnet om verder gebruikt te worden als ‘hernieuwbaar’ gas om later opnieuw elektriciteit te maken.

Vlaanderen ambieert twintig waterstoftankstations tegen 2020. Eerder ondertekende de POM West- Vlaanderen, net als Vlaanderen, al een overeenkomst met de Europese Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Hoofddoel van deze overeenkomst is het detecteren van business cases voor toepassingen van waterstof in de West-Vlaamse economie.

POM West-Vlaanderen is ook lid van de Vlaamse Power-to-Gas-cluster, die ook in West-Vlaanderen demonstratieprojecten voor opwekking van waterstof wil opzetten.

Jean de Bethune, voorzitter van de POM West- Vlaanderen: "Waterstof kan in de haven van Zeebrugge opgewekt worden uit windenergie op zee op momenten dat er minder vraag is. Het wagenpark van gemeenten, intercommunales maar ook van bedrijven kan verder vergroend worden door waterstofvoertuigen in te zetten.”