Eeklo legt eerste buis van nieuw warmtenet

In dit nieuwe warmtenet kunnen bewoners participeren, waardoor het netwerk tot wel 30 kilometer lang kan worden, en zo kan uitgroeien tot een van de grootste warmtenetten in Vlaanderen.

Trefwoorden: #Eeklo, #hernieuwbare energie, #Oost-Vlaanderen, #Veolia-Ecopower, #warmtenet

Lees verder

Techniek

( Foto: Bart Tommelein )

ENGINEERINGNET.BE - Vlaams minister van Energie Bart Tommelein spreekt van een “voorbeeldproject” dat restwarmte recupereert uit bronnen als een afval­verbrandings­oven of ziekenhuis. De concessieovereenkomst werd onlangs toegewezen aan het consortium Veolia-Ecopower.

Het plan is om het warmtenet onder andere langs het industrieterrein Kunstdal en het nieuwe ziekenhuis naar het centrum van Eeklo te doen lopen.

Met het warmteplan dat Tommelein vorig jaar gelanceerd heeft moet in Vlaanderen nog meer verloren warmte gerecupereerd worden. Voor 60 procent van de vandaag opgewekte warmte worden in Vlaanderen fossiele brandstoffen aangewend. Met warmtenetten krijgt de restwarmte van de industrie en grote bedrijven een tweede leven in huishoudens.

Het project in Eeklo krijgt steun van de provincie Oost-Vlaanderen, die als eerste provincie in Vlaanderen de principes vastlegt in een ‘Ruimtelijke Beleidslijn Warmte’. Die brengt in kaart waar en welke duurzame vorm van warmteproductie en infrastructuur best wordt ingezet.

“De provincie Oost-Vlaanderen zal resoluut kiezen voor warmtenetten in de dichtbebouwde steden en kernen”, zegt gedeputeerde Peter Hertog voor Energie.

De omslag naar hernieuwbare energie geeft kansen aan publiek-private samenwerkingen, gecombineerd met burgerparticipatie. Bewoners kunnen dan hun individuele gaswandketel weghalen, krijgen inspraak en delen in de winst.

In Eeklo wordt gewerkt met een financieringsmodel waarbij private spelers (Veolia-Ecopower) samenwerken met de stad Eeklo en participerende burgers.

Oost-Vlaanderen hoopt met gelijkaardige projecten tegen 2050 geen warmte meer op te wekken met fossiele brandstoffen.